Jou Hofsaak

Gavel

B’H

Jou

Onvermydelike

Hofsaak

Sal jy skuldig bevind word,

of Nie?

Gavel

© Kopiereg 2017 – Alle regte voorbehou – Geen veranderinge toegelaat!

Gratis verspreiding word aangemoedig!

www.MissionaryNightmare.com

Voorwoord

As ‘n gelowige in Jesus / Yahshua vir ongeveer 37 jaar, wat deur baie denominasies gegaan het, insluitende Apostoliese, Baptiste, Adventiste en Messiaanse, voel ek dat dit ‘n skande sou wees om al die waarhede wat ek geleer het, te verswyg.

In hierdie boek is my doel uitsluitlik om die waarheid teen die Skrif te meet. My grootste uitdaging was om onbevooroordeeld te wees en van enige vooropgestelde teorieë en idees af te sien. Die middele wat ek gebruik om gevolgtrekkings te maak, is by wyse van ‘n hofsaak scenario waar feite, logika en gesonde verstand heers, met die Skepper as die Regter – soos wat dit Eendag sal wees soos geprofeteer. Die meeste vrae word beantwoord deur direkte aanhalings uit “The Scriptures 1998” wat na Afrikaans vertaal is.

My hoop is dat die leser alle vooropgestelde idees vir die duur van die leeswerk ter syde stel en voortgaan met sy of haar reis deur die Skrif.

My leuse: Glo niks voordat jy nie alles dubbel gekontroleer het nie.

Mag die Skepper van Hemel en Aarde geseënd wees, sowel as u, die leser, deur hierdie werk.

BAIE BELANGRIK:

Ses noodsaaklike voorvereistes voordat u dit lees:

1.  Voordat u enige kommentaar (positief of negatief) aangaande hierdie dokument maak, lees tot aan die einde daarvan.

2.  Kyk na die video’s. Dit is meestal kort video’s, maar noodsaaklik om die kern te verstaan.

3.  Al die vooroordele (JA ALLE), insluitende u oortuigings van Adam, Eva, die Slang, die Duiwel, Oordeel, Wet, Profesie, Verbonde en Testamente, Maagdelike geboorte, Lewe, Dood en Opstanding van Jesus, Geloof en Geïnspireerde Skrif moet vir die volle duur hiervan opsy gesit word, anders moenie jouself daarmee frustreer om halfpad op te gee en nooit die waarheid te kry nie.

4.  Moenie slegs een weergawe van die Bybel gebruik om die verse te verifieer nie. Daar is baie vertaalkwessies wat deur hoofstroomgelowiges ontken word.

5.  (Hierdie is nie ‘n maklike een nie!) As jy besluit om voort te gaan en hierdie dokument te lees en op ‘n stadium voel dat jou bloed kook, is dit waarskynlik ‘n vooropgestelde idee (indoktrinasie) wat van die kantlyn af ingespring het. Neem ‘n diep asemteug, sit die vooropgestelde idee weer tydelik terug op die kant en lees voort, anders sal jy nooit ooit die waarheid kry nie.

6.  Maak jou besluit en HOU daarby! Die ergste wat jy kan doen, is om jouself te bedrieg.

Open bible

1. Bewys Vir Die Drie-eenheidsteorie In Die Ou Testament

Hieronder vind u die geskiedenis van die oorsprong van die Drie-eenheidsteorie wat ongeveer in die jaar 300 GJ (CE) (GJ = gewone jaartelling) begin het. Gekopieër en vertaal vanaf

https://www.ucg.org/bible-study-tools/booklets/is-god-a-trinity/the-surprising-origins-of-the-trinity-doctrine

Arius, ‘n priester van Alexandrië, Egipte, het geredeneer dat Christus, omdat Hy die Seun van God was, ‘n begin moes hê en daarom ‘n spesiale skepping van God was. Verder, as Jesus die Seun is, die Vader noodsaaklik ouer moet wees.

Teenoor Arius se leringe was Athanasius, ‘n diaken van Alexandrië. Sy siening was ‘n vroeë vorm van Drie-eenheidsteorie waarin die Vader, Seun en Heilige Gees een was maar terselfdertyd van mekaar verskil.

Die besluit oor watter siening die kerkraad sou aanvaar kon op geen grondige redes gebaseer word nie. Karen Armstrong verduidelik in ‘n Geskiedenis van God: “Toe die biskoppe op 20 Mei 325 by Nicaea bymekaargekom het om die krisis op te los, sou baie min Athanasius se siening van Christus gedeel het. Die meeste het ‘n posisie tussen die van Athanasius en Arius gehou.” (bl. 110).

As keiser was Konstantyn in die ongewone posisie om kerkleer besluite te neem, al was hy nie regtig ‘n Christen nie. (Die volgende jaar het hy sy vrou en seun vermoor).

Geskiedkundige Henry Chadwick verklaar, “Konstantyn, soos sy vader, aanbid die “Onoorwonne Son” (The Early Church, 1993, bl. 122). Wat die keiser se omhelsing van die Christendom betref, erken Chadwick, “Sy bekering moet nie as ‘n innerlike ervaring van genade geïnterpreteer word nie. Dit was ‘n militêre saak. Sy begrip van Christelike leer was nooit baie duidelik nie. “(bl. 125).

Chadwick sê dat Konstantyn se sterfbed doop self “geen twyfel oor sy Christelike geloof impliseer nie”. Dit is algemeen dat heersers die doop uitstel om aanspreeklikheid te verhoed vir dinge soos marteling en die teregstelling van misdadigers (bl. 127). Maar hierdie regverdiging help nie regtig nie omdat die keiser se bekering vals was.

Hier volg die meer volledige weergawe van die Konstantynse Geloofsbelydenis soos gevind op http://www.onefaithonechurch.com/a-fraud-the-so-called-constantine-creed/ (ctrl + klik om oop te maak)

Vir meer besonderhede: https://en.wikipedia.org/wiki/Ecumenical_creeds (ctrl + klik om oop te maak)

Hierdie is baie belangrik: as jy jouself as ‘n Christen beskou, dan is dit jou bekering wat deur Konstantyn, die stigter van die Christendom bepaal is, of jy daarvan hou of nie.

Die deel in groen (hieronder) word gewoonlik weggelaat van die Belydenis op ander webwerwe. Nie dat dit enigsins verskil maak aan diegene wat die waarheid uiteindelik vind nie…

Constantine (Foto van ‘n standbeeld
van Konstantyn)

Konstantyn se Geloofsbelydenis:

“Ek verloën alle gebruike, rites, wette,

ongesuurde brode en offers van lammers van die Hebreërs,

en al die ander feeste van die Hebreërs,

offers, gebede, besprenkelings, suiwering, heiligmaking en versoening en vas,

en nuwe mane en sabbatte,

en bygelowe, en psalms en gesange en waarnemings en sinagoges,

en die voedsel en drank van die Hebreërs;

In een woord verloën ek alles Joods, wettigheid, gewoonte en ritueel;

en bowenal hy wat deur al die Jode verwag word in die vorm en voorkoms van Christus, verklaar ek Antichris,

en sluit myself by die ware Christus en God aan.

En ek glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees;

die heilige, gekombineerde en individuele Drie-eenheid;

Ek bely die dispensasie waar een van die heilige drie-eenheid,

die Woord van God, vlees en mens geword het;

… As ek sou voorgee om ‘n Christen te wees en terug keer na Joodse bygeloof,

of as gevind word om by die Jode te eet of saam met hulle fees te vier,

of in die geheim die Christelike godsdiens veroordeel in plaas daarvan om die Jode openlik te verwerp en hul ydele geloof te veroordeel,

dan moet die bewing van Gehazi aan my kleef,

sowel as die wetlike strawwe waarop ek myself aanspreeklik maak.

En mag ek in die toekomstige wêreld vervloek wees

en mag my siel saam met Satan en die duiwels geplaas word.”

Let daarop dat jy jouself van die Pasga en Sabbat skei. Baie oningeligte Christene van vandag dink dat Paasfees (Pasga) en “Easter” dieselfde is en dit is nogal ‘n baie groot saak, alhoewel jou Christelike Geloofsbelydenis dit verwerp. U verloën alle Hebreeuse kos en drank ook, wat beteken dat u nie toegelaat word om in rein (Kosher) kos te deel nie, selfs nie wanneer u Israel besoek nie. U verloën ook al die Hebreeuse liedjies, wat beteken dat u nie mag deelneem aan die sing van enige Psalms nie, want al die Psalms is deur Hebreërs (Israeliete/Jode) geskryf en gesing. (Ja, Koning Dawid was ‘n Jood!)

So, hoe werk dit dan nou?

In kort, dit KAN NIE werk nie!

Deur jouself ‘n Christen te noem, onderwerp jy jouself aan die oorspronklike Konstantynse Geloofsbelydenis; net soos wat jy jouself onderwerp aan die reëls, regulasies of gedragskode van enige klub voordat jy kan aansluit en deelneem.

So, wat is dan die groot probleem hier?

As gevolg van die slinkse manier waarop mense mislei word om Christene te word, word die Geloofsbeleidenis nooit genoem nie, want die hoofrede waarom jy in die kerk benodig word, is in die meeste gevalle, nie om jou siel te red nie. Die ware rede sal binnekort baie duidelik word soos wat jy verder lees…

So wie gee om wat jy weet? Wie gee om of jy weet wat die Geloofsbeleidenis van die nuwe klub of geloof is, waarby jy aansluit? Wie gee om as jy ‘n dwaas en ‘n slaaf van jouself maak? Eerstens ‘n dwaas, deur jouself ‘n “klublid” van die Christelike godsdiens te noem, maar jy weet en doen nie wat hulle Geloofsbelydenis sê nie; tweedens ‘n slaaf, deur hulle gewilliglik te betaal in ruil daarvoor dat jy goed voel, deur soetsappige woorde wat gepreek word wat geen ewigheidswaarde het nie. Die “kerk” skep sakke vol geld ten koste van miljoene siele wat dit nie besef nie … totdat dit te laat is.

Indien u die bogenoemde verstaan: Kan jy steeds jouself ‘n Christen noem, terwyl jy jou eie godsdiens volg wat wesenlik baie anders is as die “Christendom”, soos deur die Christen kerkvaders bely in hul Geloofsbelydenis?

Die Apostels se Geloofsbelydenis

Vraag: “Wat is die Apostels se Geloofsbelydenis?”

Antwoord: Die Apostels se Geloofsbelydenis word nie in die Bybel gevind nie. Die apostels se geloofsbelydenis is ook nie deur die apostels geskryf nie. Die oudste geskrewe vorm is van ongeveer die jaar 341 GJ (CE) (gewone jaartelling) – wat eeue is nadat die apostels almal dood is en 16 jaar ná die Raad van Nicaea – toeval? Dit word die Apostels se Geloofsbelydenis genoem omdat dit veronderstel is om ‘n rekord te wees van wat die apostels geglo het.

Hier volg bietjie geskiedenis oor die Apostels se Geloofsbelydenis soos gekopiëer en vertaal vanaf https://blog.faithlife.com/blog/2015/04/the-apostles-creed-its-history-and-origins/ (ctrl + klik om oop te maak)

Die Ou Romeinse Geloofsbelydenis

‘n Vroeë weergawe van wat later die Apostels se Geloofsbelydenis geword het, is die “Ou Romeinse Geloofsbelydenis” genoem en was reeds in die tweede eeu gebruik (Kelly, Creeds, 101). Die vroegste geskrewe vorm van hierdie geloof is gevind in ‘n brief wat Marcellus van Ancyra in Grieks aan Julius, die biskop van Rome, geskryf het omtrent 341 GJ (Gewone Jaartelling). Ongeveer 50 jaar later het Tyrannius Rufinus ‘n kommentaar op hierdie geloofsbelydenis in Latyn geskryf (Commentarius in symbolum Apostolorum). Daarin huldig hy die standpunt dat die apostels tesame die geloofsbelydenis na Pinkster geskryf het, voordat hulle Jerusalem verlaat het om te preek (Symb. 2). Die titel “Apostels se Geloofsbelydenis” word ook in 390 GJ deur Ambrose genoem, waar hy verwys na “die geloofsbelydenis van die Apostels wat deur die Kerk van Rome in sy geheel gehou en beskerm word”. (Ep. 42, trans.)

Die Apostels se Geloofsbelydenis is soos volg:

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde;
En in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here;
Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria;
Wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood;
Opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan Hy sal kom om te oordeel, die wat nog leef en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees; die heilige Katolieke Kerk,
die nagmaal van die heiliges, die vergifnis van sondes,
die opstanding van die liggaam en die ewige lewe.
Amen.

2. Bewys Vir Die Werklikheid Van Jesus

Kom ons definieer “Skrif” soos in die tyd van Yahshua / Jesus:

Die Skrif bestaan uit die 5 boeke van Moses (dit is Genesis, Eksodus, Levitikus, Numerie, Deuteronomium – dit word ook die “Torah” genoem), die Profete (bv. Jesaja, Jeremia, ens.), en die Geskrifte (Psalms, Spreuke, Prediker, Job, Ester, Rut, ens.). Hierdie is gekombineer in wat algemeen bekend staan as die “Ou Testament”. Hou dus in gedagte dat wanneer iemand verwys na die “Skrif” in die “Nuwe Testament”, daar nog geen “Nuwe Testament” was nie. Dit het nie bestaan nie! Dit is so belangrik, laat ek dit weer herhaal: wanneer hulle in die “Nuwe Testament” verwys na die “Skrif“, verwys hulle slégs na die teks van die “Ou Testament”! Noudat hierdie uiters belangrike saak duidelik gemaak is, kom ons gaan voort …

• Ons kyk na die Skrif en vind dat die Skepper met Noag gepraat het en hom duidelik vertel het wat Hy van plan was om met die wêreld te doen, deur dit uit te wis met ‘n wêreldwye vloed.

(Die argeologiese en wetenskaplike bewyse van die vloed en die ouderdom van die aarde wat die grondslag van die Skrif en die ruggraat van hierdie boek vorm, is buite die omvang van hierdie boek, maar as bewys kan u na die Ouderdom van die Aarde (ctrl + klik om oop te maak) en Dinosaurus Sagte Weefsel (ctrl + klik om oop te maak) op YouTube kyk. Dit is ongelukkig slegs in Engels beskikbaar, maar baie goed.)

(Die ware naam van die Skepper is in die Skrif (Ou Testament, onthou?) geskryf in Hebreeus as יהוה (algemeen uitgespreek as “Yahveh”) en die Hebreeuse letters word in die Engelse alfabet as “YHWH” getranslitereer en sal as sodanig deurentyd gebruik word in hierdie dokument.)

• Hierna vind ons dat YHWH aan Abraham sê dat Hy van plan is om die land van Kena’an aan Abraham se nageslagte te gee. Hy vertel Abraham dat die Israeliete 400 jaar in Egipte sal wees en dat Hy hulle daarna weer sal uitbring na hul beloofde land.

• Voor die Babiloniese ballingskap, stel YHWH Israel deur Sy profete in kennis wat met hulle sal gebeur as hulle nie berou het nie (terugkeer van hul verkeerde weë nie).

• En dan kom ons by die “Jesus-era” en YHWH is heeltemal doodstil en Hy noem nie hierdie sogenaamde merkwaardigste van gebeurtenisse aan enige van Sy profete voordat dit gebeur nie.

Kom ons kyk wat sȇ die Skrif:

Amos 3:7 Want die Meester YHWH doen niks tensy Hy Sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.

Psalm 103:7 Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel Sy dade.

Ek raai dat jy teen hierdie tyd, seker dieselfde vraag vra as wat ek ook gevra het: Hoekom was al die ander groot gebeure vooraf bekend gemaak, maar hierdie een (wat veronderstel is om die grootste een van almal te wees) is niks oor gesê nie? Die antwoord sal binnekort duidelik wees.

3. Bloedversoening Vir Sondes

Die Hebreeuse woord vir “terugkeer” is ook die Afrikaanse woord BEKEER. Kom ons kyk wat die Skrif sê oor die noodsaaklikheid van bloedversoening en oor iemand anders wat vir ons sondes sterf:

Jesaja 38:17 Sien, vir vrede het ek geneem wat bitter was, bitter. Maar U het my liefdevol uitgered, my siel van die put van korrupsie, want U het al my sondes agter U rug gegooi.

Jesaja 6:6-7,10 6Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met ‘n gloeiende kool in sy hand, wat hy met ‘n tang van die altaar af geneem het, 7en my mond daarmee aangeraak en gesê: Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weggeneem en jou sonde versoen. 10Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en sluit hulle oë, sodat hulle nie sien met hul oë en met hul ore nie hoor en hul hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie.

Jesaja 44:22 Ek delg jou oortredinge uit soos ‘n wolk en jou sondes soos ‘n miswolk; keer terug na My, want Ek sal jou verlos.

Jeremia 26:19 Het Hiskía, koning van Juda, en die hele Juda hom inderdaad gedood? Het hy nie YHWH gevrees en YHWH om genade gesmeek, sodat dit die Meester berou het oor die onheil wat Hy teen hulle gespreek het nie? Maar ons is besig om onsself ‘n groot onheil te berokken!

Jeremia 24:7 En Ek sal hulle ‘n hart gee om My te ken, dat Ek YHWH is; en hulle sal vir My ‘n volk wees, en Ek sal vir hulle ‘n Elohiem wees, want hulle sal na My terugkeer met hul hele hart.

Jeremia 26:13 Maak dan nou julle weë en julle handelinge goed, en gehoorsaam die stem van YHWH julle Elohiem; dan sal YHWH afsien van die onheil wat Hy teen julle gespreek het.

Jeremia 3:13 Ten minste, erken jou ongeregtigheid, dat jy teen YHWH jou Elohiem oortree het en jou weë gerig het na die vreemdes onder elke groen boom; maar na My stem het julle nie geluister nie, sê YHWH.

Jeremia 3:22 Keer terug, o afvallige kinders; Ek sal julle afvalligheid genees. Hier is ons, ons kom na U toe, want U is YHWH ons Elohiem.

Jona 3:10 En Elohiem het hulle dade gesien, dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg; toe het Elohiem afgesien van die onheil wat Hy gesê het dat Hy hulle sou aandoen, en Hy het dit nie gedoen nie. (Ninevé)

2Kronieke 12:5-7 5Daarop kom die profeet Semája na Rehábeam en die owerstes van Juda wat vanweë Sisak in Jerusalem bymekaargekom het, en sê vir hulle: So spreek YHWH: Julle het My verlaat; daarom gee Ek julle ook oor in die hand van Sisak. 6Hierop het die owerstes van Israel en die koning hulle verootmoedig en gesê: “YHWH is regverdig.” 7En toe YHWH sien dat hulle hulself verootmoedig, kom die woord van YHWH tot Semája en sê: “Hulle het hul verootmoedig: Ek vernietig hulle nie,”

Jeremia 18:7-10 7Die oomblik wanneer Ek spreek oor ‘n nasie en oor ‘n koninkryk, om dit uit te ruk, om te gooi en te vernietig; 8as dié nasie hulle bekeer van hul boosheid omdat Ek gespreek het, sal Ek berou hê oor die onheil wat Ek van plan was om hulle aan te doen. 9En die oomblik wanneer Ek spreek oor ‘n nasie en oor ‘n koninkryk om dit te bou en te plant; 10en hulle doen wat verkeerd is in My oë deur na My stem nie te luister nie, dan sal Ek berou hê oor die goeie waarmee Ek gesê het dat Ek aan hulle goed sal doen.”

Numerie 14:19-20 “Vergeef asseblief die ongeregtigheid van hierdie volk na die grootheid van U goedertierenheid, en soos U hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het.” 20Toe sê YHWH: “Ek vergewe volgens jou woord.”

Psalm 86:5 Want U, YHWH, is goed en reg om te vergewe en groot van goedheid vir dié wat U aanroep.

2Kronieke 7:14 en My volk, oor wie My Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en My aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.

Levitikus 5:11-13 11Maar as hy nie twee tortelduiwe of twee jong duiwe kan bekostig nie, moet hy wat gesondig het as offer, een tiende van ‘n efa fynmeel as ‘n sondoffer bring. Hy moet geen olie daarop gooi en geen wierook daar byvoeg nie, want dit is ‘n sondoffer. 12En hy moet dit na die priester bring, en die priester moet daar ‘n handvol van neem as ‘n gedenkoffer en dit op die altaar brand volgens die offers wat met vuur aan YHWH gemaak word. Dit is ‘n sondoffer. 13So sal die priester dan vir hom versoening doen vir sy sonde wat hy gesondig het in enigeen van hierdie gevalle, en dit sal hom vergewe word. …

So uit die bogenoemde Skrifte is dit duidelik dat daar tye was wanneer sondes vergewe is sonder enige offers en dat sommige offers ook nie bloed ingesluit het nie. Let ook op dat die sondes VERGEWE is en nie slegs oordek is nie!

4. Karakter Van Die Skepper

YHWH word dikwels uitgebeeld as ‘n tiran wie nie kan wag om ons te straf oor die geringste ongeregtigheid nie en dat Jesus kwansuis nodig is om die buffer tussen ons en YHWH te wees. Maar is dit wat die Skrif ons leer oor YHWH? Is Hy regtig so ‘n tiran of het Hy ‘n liefdevolle natuur? Kom ons kyk…

Deuternomium 7:9 Jy moet dan weet dat YHWH jou Elohiem, Hy is Elohiem, die getroue Ěl wat die verbond en die goedheid bewaar vir ‘n duisend geslagte met dié wat Hom lief het en Sy gebooie onderhou.

YHWH is betroubaar… YHWH is liefdevol… met dié wat Hóm liefhet en gehoorsaam!

Maar wat leer die Christendom? YHWH het ‘n fout gemaak en na ‘n paar duisend jaar verander Hy van plan, Hy hou op om die verbond te bewaar en gooi Sy Torah by die venster uit, draai Sy rug op meeste van Sy beloftes en stel ‘n Nuwe Testament op. (Goed, hulle stel dit éffens sagter, maar dis presies waarop dit neerkom.)

Ekskuus my, hoe groot is jóú Skepper??

Numerie 23:19 YHWH is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?

Jeremia 31:33 Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, verklaar YHWH: Ek gee My Wet  (Torah) in hulle binneste en skryf dit op hulle hart; en Ek sal hulle Elohiem wees, en hulle sal My volk wees.

Hier sien ons duidelik dat YHWH nie sal ophou om die verbond te bewaar nie en Sy opdragte en Wet (Torah) sal ook deel van ons innerlike wese word. Dit sal nooit aan enige kruis vasgespyker word nie.

Jeremia 31:34 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: ‘Ken YHWH’; want hulle sal My almal ken, van die geringste tot die grootste onder hulle,” verklaar YHWH; “want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.

YHWH is oop om te vergewe…

Volgens die Christendom het ons Jesus nodig vir vergifnis van sonde, maar hy is nêrens te vinde in die vers hierbo nie – en ook nie elders in die Skrif nie. (Ou Testament onthou?)

Jeremia 31:20 Is Efraim vir My ‘n dierbare seun of ‘n troetelkind? Want so dikwels as Ek teen hom spreek, dink Ek nog altyd aan hom; daarom is My hartstogte oor hom in diepe beroering; Ek sal My sekerlik oor hom ontferm, verklaar YHWH.

YHWH is medelydend en liefdevol…

Rigters 2:18 En wanneer YHWH vir hulle rigters verwek, was YHWH met die rigter om hulle te verlos uit die hand van hul vyande al die dae van die rigter, omdat YHWH deernis gehad het met hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verwoesters.

YHWH verlos… YHWH is vol deernis…

Deuternomium 8:18 Maar jy sal onthou dat YHWH jou Elohiem, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerf, sodat Hy Sy verbond kan bevestig wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het, soos dit vandag is.

YHWH hou Sy beloftes en bevestig dat Sy verbond vir duisend geslagte bewaar sal word.

Jesaja 54:8 In ‘n oorvloed van toorn het Ek vir ‘n oomblik My aangesig van jou verberg, maar met oneindige goedheid ontferm Ek My oor jou, YHWH, jou Verlosser.

YHWH is liefdevol en ontfermend … YHWH is ons Verlosser …

 Horeb

(Foto van die gesplete rots by Horeb)

5. Die Rots, Verlosser en Redder

Volgens die volgende Skrifte is YHWH ALLEEN die Rots, die Verlosser en die Redder. Deur met “Jesus-brille” te lees en met vooropgestelde idees, kan jy Jesus daarin forseer, maar is dit wat dit hier sê?

Exodus 6:6 (6:5) Daarom, sê aan die kinders van Israel: Ek is YHWH, en Ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit julle slawerny, en Ek sal julle verlos deur ‘n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte;

Deuternomium 15:15 En jy moet onthou dat jy ‘n slaaf in Egipteland was, en dat YHWH jou Elohiem jou verlos het; daarom beveel ek jou vandag hierdie woord.

2Samuel 7:23 En wie is soos U volk, soos Israel, die een nasie op die aarde, wat Elohiem vir Homself as ‘n volk gaan verlos het, om vir Hom ‘n Naam te maak; en om groot dinge te doen vir hulle en wonderlike dinge aan U land voor U volk wat U verlos het vir Uself vanuit Egipte, van die heidene en hulle gode?

Psalm 18:31 Want wie is Elohiem buiten YHWH, en wie is ‘n rots behalwe ons Elohiem?

Psalm 74:2 Dink aan u volk wat U lank tevore versamel het, wat U verlos het om die stam van U erfdeel te wees, aan die berg Sion waar U gewoon het.

Psalm 89:26  (89:27) Hy roep My aan, ”my Vader, my God en die Rots van my redding!

Psalm 130:7-8 Wag op YHWH, o Israel! want by YHWH is goedheid, en by Hom is daar veel verlossing; en Hyself sal Israel verlos van al sy oortredinge.

Jesaja 43:1 Maar nou, so sê YHWH, jou Skepper, o Jakob, en jou Skepper, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is Myne!

Jesaja 44:22 Ek delg jou oortredinge uit soos ‘n wolk en jou sondes soos ‘n miswolk; keer terug na My, want Ek sal jou verlos.

Jesaja 45:21 Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou: Wie het dit van ouds af laat hoor, lank tevore dit aangekondig? Is dit nie Ek, YHWH nie? En buiten My is daar geen ander Elohiem nie:n regverdige en reddende Elohiem is daar buiten My nie.

Jesaja 49:26 En Ek sal jou verdrukkers hulle eie vlees laat eet, en hulle eie bloed laat drink soos soet wyn. Dan sal alle vlees weet dat Ek, YHWH, jou Verlosser en jou Redder, die Elohiem van Jakob is.

Jesaja 52:9 Bars uit in gejubel, roep saam uit, verwoeste plekke van Jerusalem! Want YHWH sal Sy volk troos, Jerusalem verlos.

Jesaja 54:8 In ‘n oorvloed van toorn het Ek vir ‘n oomblik My aangesig vir jou verberg, maar met oneindige goedheid ontferm Ek My oor jou, sê YHWH, jou Verlosser.

Jeremia 3:23 Waarlik, tevergeefs verwag hulle dit van die heuwels en van die rumoer op die berge; waarlik, in YHWH onse Elohiem is Israel se redding.

Jeremia 31:33 Maar dit is die verbond (testament) wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal maak, spreek YHWH: Ek gee My Torah in hulle binneste en skryf dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n Elohiem wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

Jeremia 31:34 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: ‘Ken YHWH’; want hulle sal My almal ken, van die geringste tot die grootste onder hulle,” verklaar YHWH; “want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.

6. Skryf Van Die Nuwe Testament?

Waarom is die skryf van die Nuwe Testament ongeveer 30 jaar na die dood van Jesus / Yahshua vertraag? Kan dit moontlik wees dat die skrywer/s besluit het om dit baie later te doen om enige konflik te vermy van die mense wat geweet het wat regtig gebeur het? Om te probeer om 30 jaar na een se dood ‘n gedetailleerde weergawe van sy lewe te skryf, laat baie ruimte vir foute, oordrywing en weglaat van vergete detail. As jy ‘n gedetailleerde verslag oor die lewe van jou grootouers moet skryf… hoe akkuraat sal dit wees, hoeveel besonderhede sal uitgelaat word? Hoeveel toevoegings en foute sal daar wees?

7. Opgemaak Of Waarheid?

In die lig van punt nr. 6 hierbo, het ons ‘n duidelike voorbeeld in die Nuwe Testament waar Paulus op pad na Damaskus twee teenstrydige verhale uit sy eie mond gee. Kan sulke belangrikke besonderhede van so ‘n unieke wonderwerk so maklik vergeet word deur die persoon wat dit ervaar het (of was die hele verhaal ‘n foefie)?

Kyk ook na die woord van versekering wat hy gebruik wanneer hy sê wel.

Handelinge 9:7 En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie.

Handelinge 22:9 En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van Hom wat met my gespreek het, nie gehoor nie.

Marzanne-reeksEk het onlangs ‘n storieboekreeks gelees, geskryf deur Marzanne Le Roux van der Boon oor die lewe van Mark, ‘n Suid-Afrikaanse Jood wat Aliyah gemaak het (na Israel geëmigreer het). Daar het hy sy Joodse familie en sy vrou ontmoet. Dit gee gedetailleerde beskrywings van gebeure in sy lewe deur gebruik te maak van regte name van winkels, strate en plekke in Israel en Suid Afrika wat geverifieer kan word. Toe ons ‘n jaar later Jerusalem besoek het, het ons tot uiterstes gegaan om die woonstel langs die Hurvah-plein te vind waar hy vermoedelik gewoon het. Ons het selfs Dov by die Shorashim Boekwinkel en Rozen se Kuns Gallery besoek waar – volgens die storie – Mark baie tyd spandeer en die eienaars persoonlik geken het. Tot ons ontsteltenis en teleurstelling kon Mark en familie nie opgespoor word nie.

Die boeke beskrywe ook die gevoelens van ‘n Rabbi tydens sy bekering tot die Christendom. Alle Jode waarvan ek bewus is, wat deur Christene “tot bekering” gebring is, was deur gevoelens gedryf, in plaas van ‘n duidelike kennis van die Skrif en gesonde redenasievermoeë.

Wat my getref het, is dat 30 jaar van nou af, dit baie moeiliker sal wees om die inligting in hierdie verhaal te verifieer en om te bepaal of Mark en sy familie wel bestaan het en dan sal Marzanne se boeke selfs nog meer na die waarheid lyk. Ek was geskok toe die ooreenkomste tussen Marzanne se boeke en die Nuwe Testament my tref – hoe maklik mislei ons onsself deur dit wat ons lees en hoor, sonder om dit te verifieer!

Net soos ons nie kan aanvaar dat Mark en Rivka werklik bestaan net omdat Marzanne se boeke so sê nie, hoe kan ons aannvaar dat die Jesus-storie waar is, net omdat iemand se boek (die “Nuwe Testament”) so sê? Dus, laat ons dit ondersoek ….

8. Watter kant toe sal die weegskaal kantel?

Hierdie is by verre die MEES BELANGRIKSTE BESLUIT wat jy OOIT in jou lewe sal maak:

Watter kant toe sal jóú skaal tip – na ego (gevoelens) of na die waarheid?

Sal jy slégs Hom volg en geen “magtiges wat ons nie geken het nie, nuwes wat onlangs gekom het, wat ons vaders nie gevrees nie.”? (Deuternomium 32:17)

JY moet sélf besluit waarheen JOU skaal kantel. Dis in jou hande.

Wat ondervinding gewys het, is dat wanneer ‘n persoon ‘n “navolging” of ‘n “posisie in die samelewing” het, hulle skaal selde na die kant van die waarheid gaan. Dit is baie moeilik vir enige iemand om te erken: “Jammer, ek was verkeerd.” Mense is bang dat hulle nie meer vertrou sal word nie en dus verlaat sal word deur hul volgelinge. Miskien is dit hoekom slegs ‘n “oorblyfsel” of soos sommige vertalings dit stel, ‘n “oorskot”, of soos ons in Afrikaans sê “’n handjievol”, gered gaan word.

Gavel

9. JÓÚ VERHOOR

Is daar ‘n oordeel voorhande?

Genesis 15:14 Maar die nasie onder wie hulle dien, gaan Ek oordeel en daarna sal hulle uittrek met baie besittings. (Hierdie oordeel was teen Egipte.)

Genesis 18:25 Laat dit ver van U wees om so iets te doen: om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van U wees! Sal die Regter van die ganse aarde nie reg doen nie?

Rigters 11:27 So het ék dan nie teen u gesondig nie, maar ú handel so sleg met my om teen my oorlog te voer. Mag YHWH die Regter, vandag vonnis uitspreek tussen die kinders van Israel en die kinders van Ammon!

1Kronieke 16:33 Dan sal die bome van die bos jubel voor die aangesig van YHWH; want Hy kom om die aarde te oordeel.

1Konings 8:32 Wil U dan hoor in die hemel en handel en oordeel U knegte deur die skuldige skuldig te verklaar en sy wandel op sy hoof te lê en die regverdige regverdig te verklaar deur hom te gee na sy geregtigheid.

Eségiël 20:35 En Ek sal julle bring in die wildernis van die nasies, en Ek sal julle daar oordeel van aangesig tot aangesig.

Psalm 67:4  (67:5) Die nasies sal bly wees en jubel, omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde regeer. Sela.

Psalm 82:8 Staan op, o Elohiem, oordeel die aarde! Want U het erfbesit van al die nasies.

Psalm 94:2 Rig U op, o Regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade!

Psalm 96:13 …voor die aangesig van YHWH; want Hy kom, want Hy kom om die aarde te oordeel; Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in Sy trou.

Psalm 98:9 Want Hy kom om die aarde te oordeel; Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke met reg.

Dus is ons verseker dat die oordeel oppad is!

Waarop sal ons geoordeel word?

2Konings 17:14-15 14Maar hulle het nie geluister nie en hul nek verhard soos die nek van hul vaders wat nie op YHWH hul Elohiem vertrou het nie. 15En hulle het Sy regulasies en sy verbond verwerp wat Hy met hulle vaders gesluit het, en Sy getuienisse waarmee Hy hulle gewaarsku het, en agter waardelose afgode aangeloop en self nikswerd geword, agter die nasies aan wat rondom hulle was, van wie YHWH hulle beveel het om hulle nie na te doen nie.

Dit is baie duidelik uit die Bybel (Skrif, dit wil sê die Ou Testament) dat ons geoordeel sal word volgens ons GEHOORSAAMHEID aan YHWH, ons VERTROUE in Hom, ons geregtigheid, boosheid, betroubaarheid, regverdigheid en ons trots soos voorgeskryf in Sy WETBOEK, die Torah.

Sal ons in die hofsaak die Nuwe Testament of Talmud of enige ander godsdienstige geskrifte kan gebruik? “Nee.”

Hoekom nie? Hierdie boeke word beslis nie deur die Skepper gereken as deel van die Wet nie, anders sou daarna verwys geword het of ten minste in Torah genoem gewees het. Geen wette of geskrywes kan van waarde wees of bindend wees nie, tensy dit amptelik goedgekeur en in die wetboek geskryf is.

Jesaja 42:21 Dit het YHWH behaag ter wille van Sy geregtigheid om die Torah groot en waardevol te maak.

Laat ons nou ons onvermeidelike verhoor voortsit om die waarheid uit die Skrif te bepaal:

Jou Hofsaak – Die Toneel:

JY, ja JY, die leser, is die Aangeklaagde, ‘n “Christelike / Messiaanse / Katolieke / SDA / Mormoon / Ou Apostel / Lutherse / Spade Reën / Baptis / Jehovah Getuie / Anglikaans” ens. Wat ookal jou denominasie mag wees.

U kerkleier / Pastoor / Profeet / Priester / Biskop, is u Prokureur.

YHWH (Yahweh) Skepper van hemel en aarde, is die Regter.

Skrifte (Ou Testament) aanhalings is in wynrooi.

Regter:  Jesaja 41:21 Bring julle regsaak voor, sê YHWH. Bring julle beste argumente voor, sê die Koning van Jakob.

Regter:  Verskaf asseblief die name voordat u voortgaan, sodat ‘n akkurate rekord gehou kan word. Gaan dan voort en stel u saak.

Prokureur:  Mees Edele Regter, as Getuies roep ek ons groot Teoloë, ons voorvaders, ons kerkvaders en geestelike leiers, wat ek in alfabetiese volgorde sal noem vir die rekords:

Augustine, Calvin, Charles Finney, Clement, Konstantyn, Cranmer, Cyprian van Carthage, Eusebius, Gottschalk, Huldrych Zwingli, Irenaeus, Jan Hus, Jerome, Joel Osteen, Johannes Gutenberg, John Chrysostom, John Wesley, John Wycliffe, Justin Martyr, Martin Luther, Meister Eckhart, Melanchthon, Michael Servetus, Origen, Polycarp, Tertullian, Thomas, William Tyndale

Prokureur:  Asook die groot geestelike leiers van ons tyd: Ek roep alle denominasies van Kerke, Sendings, Bedieninge, Gemeentes, Genootskappe en Groepe, ongeag of hulle van die Lutherse, Protestante, Dopper, Metodiste, Katolieke, Charismatiese, Griekse of Oosterse Ortodoksie, Anglikaanse, Calvinistiese, Heiligheidsbeweging, Pinkster, Neo Charismaties, Verenigde, Restourasie, Sabbatsbeweging, Beweging van Heilige Name, of uit die Messiaanse Judaïsme, of Joodse Christendom takke is, en ongeag of hulle aanbid op Sondag óf Saterdag — so lank as wat hulle in Jesus / Iesous / Isu / Yahushua / Yahshah / Yeshua / Yahoshua / Yeshu glo, hoe Hy ookal genoem word, kan hulle as Getuies vir ons geslag dien.

Prokureur:  U Edelagbare, ek is (voeg jou geestelike leier se naam hier in), wat die Aangeklaagde verteenwoordig.

Prokureur:  Hiermee die saak vir die Aangeklaagde, (jy, die leser, se naam), wat meen dat hy/sy toegelaat moet word tot U Koninkryk waarmee ek, sy/haar herder en geestelike leier, saamstem. Die Aangeklaagde is al lank ‘n lid van my gemeente en ek ken hom/haar goed.

Prokureur:  Die Aangeklaagde is ‘n sterk gelowige in U prysenswaardige seun Jesus/Yahushua, die Verlosser, die Een aan U regterhand wat deel in U lofwaardigheid, wat uit die hemel neergedaal het en die prys van die dood vir die Aangeklaagde se sondes betaal het. Die Aangeklaagde is gedoop op (voeg die datum van jou doop in) en leef ‘n lewe wat toegewyd is aan die verkondiging van die Goeie Nuus aan die hele wêreld.

Jy, die Aangeklaagde:  (Jy voel verlig dat jou geliefde leier daar is as jou Prokureur. Hy/sy het so ‘n deeglike kennis van die Bybel en het altyd sy/haar gemeente met soveel liefde gelei. En kyk net na hierdie lang lys van verskillende “takke” van die Christendom – jy het nie eens geweet dat die helfte van hulle bestaan nie!)

Regter:  Dames en Here, sit asseblief. Die verhoor sal nou begin:

Regter:  Om sekere vooropgestelde indoktrinasies te verifieer – Lofwaardige seun, sê jy? Deel My prysingswaardigheid? Saam met My aan MY regterhand? Met die naam – “Jesus”? Redder? Betaal die prys van die dood? Gedoop? Kom ons maak die Boek oop en ondersoek die stellings in volgorde:

Regter:  Met betrekking tot die lofwaardige seun wat My eer deel:

Jesaja 42:8 Ek is YHWH, dit is My Naam; en My heerlikheid sal Ek met geen ander deel, of my lof met afgode nie.

Regter: In daai Nuwe Testament in Joh 17:24 se Jesus self: Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld.


Regter: In  daai Joh 8:54 se Jesus: As ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê dat Hy julle God is.

Regter:  Is dit nie absoluut teenstrydig teenoor My woorde nie?

Regter:  In  Jakobus 2:1 My broeders, laat julle geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie.

Regter:  Is dit nie Afgodsdiens in My gesig om iemand anders “die Here van die heerlikheid” te noem nie??

Regter:  Waar het jy die idee gekry dat Ek ‘n seun met die naam “Jesus” of “Yahshua” langs MY aan MY regterhand het?

Hoséa 13:4 Tog was Ek, YHWH, jou Elohiem van Egipteland af, en buiten My het jy geen Elohiem (God) geken nie, ja, behalwe My is daar geen verlosser nie.

Numerie 23:19 Ěl is geen man dat Hy sou lieg nie; of die seun van ‘n man, dat Hy Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?

1Samuel 15:29 En ook lieg die Roem van Israel nie, en Hy ken geen berou nie; want Hy is geen mens, dat Hy berou sou hê nie.

Regter:  In daardie “Nuwe Testament” in Matteus 20:18, Matteus 24:30,44, Markus 10:45, Markus 14:62 en Johannes 3:13, noem Jesus homself die “seun van die mens”. Het jy al ooit gewonder watter man hy die seun van was? Hoe vergelyk dit met Numerie 23:19 en 1Samuel 15:29 (hierbo aangehaal) waar dit duidelik sê dat Ek nie ‘n man of ‘n man se seun is nie?

Regter:  Dit is wat jou Nuwe Testament sê in Matthéüs 9:6 Maar julle kan weet dat die seun van die mens mag het op aarde om sondes te vergewe…

Regter:  Dit is wat in die Skrif staan (Ou Testament):

Psalm 146:3 Vertrou nie op prinse, op die seun van die mens, by wie geen verlossing is nie.

Jesaja 51:12 Ek is Hy wat julle troos! Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe, en vir die seun van die mens wat vergaan soos gras? —

Regter:  Dit is dus duidelik dat jy nie die “seun van die mens” kan vertrou om jou sondes te vergewe nie, aangesien daar geen verlossing in die “seun van die mens” is nie!

Regter:  En oor ‘n verlosser of verlossing, is dit soos volg geskryf en Ek het ook vir jou gesê dat daar niemand anders as net Ek is nie:

Exodus 9:14 …. dat jy kan weet dat daar niemand op die hele aarde is soos Ek nie.

Hoséa 13:4 Tog was Ek, YHWH, jou Elohiem van Egipteland af, en buiten My het jy geen Elohiem (God) geken nie, ja, behalwe vir My is daar geen verlosser nie.

Jesaja 43:10 Júlle is my getuies, verklaar YHWH, en my kneg wat Ek uitverkies het, sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is — voor My is geen Elohiem (God) geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie.

Jesaja 43:11 Ek, Ek is YHWH, en daar is geen Verlosser buiten My nie.

Jesaja 44:24 So sê YHWH, jou Verlosser, en Hy wat jou gevorm het van die moederskoot af: Ek is YHWH wat alles volbring, wat die hemel uitstrek, Ek alleen, en wat die aarde uitsprei — net Ek Alleen

Jesaja 45:18 Want so sê YHWH, wat die hemele geskape het — Hy is Elohiem(God) —wat die aarde gevorm en dit gemaak het — Hy het dit voortgebring; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit gevorm om bewoon te word — Ek is YHWH, en daar is geen ander nie.

Jesaja 45:21 Verkondig en bring nader, ja, laat hulle saam raad hou: Wie het dit van ouds af laat hoor, lank tevore dit aangekondig? Is dit nie Ek, YHWH nie? En buiten My is daar geen ander Elohiem nie: ‘n regverdige en reddende Elohiem is daar buiten My nie.

Jesaja 45:22 Wend julle tot My en laat julle red, alle eindes van die aarde! Want Ek is Ěl (God), en daar is geen ander nie.

Jesaja 45:5-6 5Ek is YHWH, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen Elohiem (God) nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is YHWH, en daar is geen ander nie;

Jesaja 46:9 Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek Ěl (God) is, en daar is geen ander nie; Ek is Elohiem (God), en daar is niemand soos Ek nie;

Joël 2:27 En julle sal weet dat Ek in die midde van Israel is, en dat Ek YHWH julle Elohiem is, en daar is niemand anders nie; en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie.

Psalm 148:13 Laat hulle die Naam van YHWH loof! Want Sy Naam alleen is verhewe; Sy grootheid is hoog bo aarde en hemel!

Deuternomium 32:12 YHWH alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde elohiem (god) by hom nie.

Deuternomium 33:26 Niemand is daar soos Ěl nie, O Jesúrun, wat deur die hemele snel tot jou hulp, en oor die wolke in Sy hoogheid.

Deuternomium 4:35 Jy self het dit te sien gekry, dat jy kan weet dat YHWH Elohiem is; daar is geen ander buiten Hom nie.

Deuternomium 4:39 daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat YHWH Elohiem is, bo in die hemel en onder op die aarde; daar is geen ander nie.

Jesaja 2:11 Die hoogmoedige voorkoms van die mens sal verneder word, die trots van die mense sal neergebuig word; en YHWH alleen sal in dié dag verhewe wees.

Jesaja 2:17 En die hoogmoed van die mens sal neergebuig word, en die trots van die mense sal neergebring word en YHWH alleen sal in dié dag verhewe wees.

Jesaja 37:16 O YHWH van die leërskare, Elohiem van Israel wat op die gérubs troon! U alleen is die Elohiem van al die koninkryke van die aarde; U het die hemel en die aarde gemaak.

Jesaja 37:20 O YHWH ons Elohiem, verlos ons dan nou uit sy hand, sodat al die koninkryke van die aarde kan weet dat U, YHWH, die enigste is.

Jeremia 10:6 Geeneen is soos U nie, O YHWH! U is groot, en U Naam is groot in krag.

Jeremia 10:7 Wie sou U nie vrees nie, O Koning van die nasies? Want U kom dit toe; want onder al die wyse manne van die nasies en in hulle hele koninkryk is geeneen soos U nie.

Nehemía 9:6 U is YHWH, U alleen, U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leërskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die seë en alles wat daarin is en U hou dit alles in die lewe en die leër van die hemel buig hulle voor U neer.

Psalm 136:4 Hy wat alleen groot wonders doen, want Sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

Psalm 40:5 (40:6) Groot dinge het U gedoen, O YHWH my Elohiem — U wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit teveel om te vertel.

Psalm 51:4 (51:6) Teen U, U alleen, het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U oordeel.

Psalm 62:2 (62:3) Hy alleen is my rots en my redder, my stewige toring; ek sal nie veel geskud word nie.

Psalm 62:5 (62:6) Wees alleenlik stil tot Elohiem, my siel, want van Hom is my verwagting!

Psalm 62:6 (62:7) Slegs Hy is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie wankel nie.

Psalm 72:18 Geëerd is YHWH Elohiem, Elohiem van Israel, Hy alleen doen wonders!

Psalm 83:18 (83:19) …sodat hulle kan weet dat U, Wie se Naam YHWH is, U alleen die Allerhoogste is oor die hele aarde.

Psalm 86:8 Daar is niemand soos U onder die magtiges, O YHWH, en daar is niks soos U werke nie.

Psalm 86:10 …want U is groot en doen wonders, U alleen is Elohiem.

1Kronieke 17:20 O YHWH, daar is niemand soos U, en daar is geen Elohiem behalwe U nie, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het.

1Samuel 2:2 Niemand is heilig soos YHWH nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos ons Elohiem nie.

2Samuel 7:22 Daarom is U groot, O YHWH, want daar is niemand soos U, en daar is geen Elohiem behalwe U nie, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het.

2Konings 19:15 En Hiskía het voor die aangesig van YHWH gebid en gesê: O YHWH, Elohiem van Yisra’ěl (Israel), wat tussen die gérubs verskyn, U alleen, U is Elohiem van al die koninkryke van die aarde, U het die hemel en die aarde gemaak!

2Konings 19:19 Verlos ons dan nou tog uit sy hand, O YHWH ons Elohiem, dat al die koninkryke van die aarde kan weet dat U, YHWH, alleen Elohiem is.

Psalm 4:8 (4:9) Ek wil in vrede gaan lê en gou aan die slaap raak; want U alleen, O YHWH, laat my in veiligheid woon.

1Konings 8:60 sodat al die volke van die aarde kan weet dat YHWH is Elohiem, daar’s niemand anders nie.

Regter:  Enige deel van die woorde “Geen“, “Niemand soos Ek” en “Niemand behalwe Ek” wat jy nie verstaan nie? Is dit nodig om nog op ander maniere te sê? Is meer as 40 keer steeds te min voordat jy dit aanvaar?

Regter:  Kom Ons kyk na wat die Skrif sê oor bevryding en hoe om gered te word. Ons het reeds bepaal watter voorwaardes Ek in die Torah gestel het, waardeur jy geoordeel sal word. Dus, laat Ons sien of daar enige besonderhede oor verlossing in die Skrif (Ou Testament) is.

Wat doen ‘n verlosser? –

Deuteronomium 33:29 Geseënd is jy, O Israel! Wie is soos jy? ‘n Volk wat deur YHWH verlos is, die skild van jou hulp en Hy wat die swaard van jou voortreflikheid is, sodat jou vyande hulle al kruipende aan jou onderwerp; maar jy sal hulle hoogtes vertrap.

2Konings 13:5 En YHWH het aan Israel ‘n verlosser gegee, sodat hulle onder die mag van Aram uitgekom het en die kinders van Israel in hul tente kon woon soos tevore.

Rigters 2:16 verwek YHWH rigters wat hulle verlos uit die hand van die wat hulle geplunder het.

Rigters 3:7-9 7En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van YHWH en het YHWH hulle Elohiem vergeet en die Baäls en die afgods-boomstamme gedien. 8Daarop het die toorn van YHWH teen Israel ontvlam, en Hy het hulle verkoop in die hand van Kusan Risatáim, die koning van Mesopotámië, en die kinders van Israel het Kusan Risatáim agt jaar lank gedien. 9Maar toe die kinders van Israel YHWH aanroep, het YHWH n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het: Otniël, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb.

Rigters 10:11-12 11So het YHWH aan die kinders van Israel gesê: Was dit nie van die Egiptenaars en van die Amoriete, van die kinders van Ammon en van die Filistyne wat Ek julle verlos het nie? 12En toe die Sidoniërs en Amalekiete en Maoniete julle verdruk en julle My aangeroep het — het Ek julle verlos uit hulle hand.

1Samuel 10:19 Maar julle verwerp vandag julle Elohiem wat julle uit al jul onheil en nood verlos het, en sê: Nee, maar stel ‘n koning oor ons aan. Stel julle dan nou op voor die aangesig van YHWH volgens julle stamme en volgens julle geslagte.

1Samuel 23:5 Daarom het Dawid met sy manne na Kehíla getrek en teen die Filistyne geveg en hulle vee weggevoer en ‘n groot slag onder hulle geslaan. So het Dawid dan die inwoners van Kehíla verlos.

1Samuel 14:23 En YHWH het Israel op dié dag verlos. Toe die geveg dan by Bet-Awen verbygaan,

2Samuel 8:14 En Dawid het wagposte in Edom uitgesit, in die hele Edom het hy wagposte uitgesit, en al die Edomiete het Dawid se knegte geword; en YHWH het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het. (“Oorwinning gee” = dieselfde woord as “verlos” in Hebreeus)

2Samuel 22:3 My Elohiem is my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my redding, my rotsvesting en my toevlug, my verlosser; van geweld het U my verlos.

2Samuel 22:4 Ek roep YHWH aan, die Een wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos.

2Konings 14:27 En YHWH het nie gesê dat Hy die naam van Israel onder die hemel sou uitwis nie; daarom het Hy hulle verlos deur die hand van Jeróbeam, die seun van Joas.

1Kronieke 11:14 Maar hulle het hulle in die middel van die stuk land opgestel en dit afgeneem en die Filistyne verslaan. So het YHWH hulle verlos deur hulle ‘n groot oorwinning te gee.

1Kronieke 18:6 En Dawid het wagposte in Aram-Damaskus geplaas, sodat die Arameërs Dawid se knegte was; en YHWH het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het. (“Oorwinning gee” = dieselfde woord as “verlos” in Hebreeus)

2Kronieke 32:22 En YHWH het Jehiskía en die inwoners van Jerusalem verlos uit die hand van Sánherib, die koning van Assirië, en uit die hand van al die ander, en hulle gelei aan elke kant.

Nehemía 9:27 … En na U grote barmhartigheid het U aan hulle verlossers gegee, wat hulle uit die hand van hul vyande verlos het.

Psalm 18:3 (18:4) Ek roep YHWH aan, die Een wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos.

Psalm 34:6 (34:7) Hierdie ellendige het geroep, en YHWH het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.

Psalm 44:7 (44:8) maar U het ons verlos van ons vyande, en het ons haters beskaamd laat staan.

Psalm 80:7 (80:8) Herstel ons, O Elohiem van die leërskare, en laat U aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!

Psalm 80:19 (80:20) Herstel ons, O YHWH, Elohiem van die leërskare, laat U aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!

Psalm 106:8 Maar Hy het hulle verlos om Sy Naam ontwil, om Sy mag bekend te maak.

Psalm 106:10 En Hy het hulle verlos uit die hand van die hater en hulle bevry uit die hand van die vyand.

Psalm 107:13 Toe het hulle YHWH aangeroep in hul benoudheid; en Hy het hulle verlos uit al hul moeilikhede.

Jesaja 19:20 En dit sal wees ‘n teken en ‘n getuie vir YHWH van die leërskare in die land van Egipte; as hulle uitroep na YHWH as gevolg van die verdrukkers, sal Hy vir hulle ‘n redder stuur en ‘n stryder wat hulle sal verlos.

Jeremia 14:8 O Verwagting van Israel, sy Verlosser in tyd van benoudheid! Waarom sou U wees soos ‘n vreemdeling in die land en soos ‘n reisiger wat uitdraai om te vernag?

Jeremia 23:6 In Sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is Sy Naam waarmee Hy genoem sal word: YHWH ONS GEREGTIGHEID.

Regter: Dus, om gered/verlos te word, is om gered/verlos te word van jou vyande en van geweld, sodat jy na Israel kan terugkeer en in vrede kan leef. Wil iemand ‘n vers in die Skrif  (Ou Testament) uitwys waar dit sê dat jy gered/verlos sal word van jou sondes en dan hemel toe sal gaan?

(Daar is geen antwoord van enige iemand nie, mens kan ‘n speld hoor val in die hofsaal.)

Regter: Nou, wat is redding? Laat ons lees:

Genesis 14:20 En geseënd is Elohiem, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe hy het aan hom ‘n tiende van alles gegee.

Exodus 3:8 En het Ek neergedaal om hulle te red uit die hand van die Egiptenaars en hulle te laat optrek na ‘n land wat goed en wyd is, na ‘n land wat oorloop van melk en heuning…

Exodus 6:6 (6:5) Daarom, sê aan die kinders van Israel: Ek is YHWH, en Ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit hulle slawerny, en Ek sal julle verlos deur ‘n uitgestrekte arm en deur groot oordele;

Exodus 14:13 Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die redding van YHWH wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie.

Exodus 18:4 … en die naam van die ander was Eliëser; want, het hy gesê, die Elohiem van my vader is my hulp en het my van Farao se swaard gered.

Exodus 18:8 Moses vertel toe aan sy skoonvader alles wat YHWH aan Farao en aan die Egiptenaars gedoen het, ter wille van Israel; al die moeilikheid wat hulle op die pad oorgekom het, en hoe YHWH hulle gered het.

Numerie 21:2 Daarop het Israel aan YHWH ‘n gelofte gemaak en gesê: As U hierdie volk in my hand gee, sal ek hulle stede met die banvloek tref.

Deuteronomium 7:23 Maar YHWH jou Elohiem sal hulle aan jou oorgee en hulle vernietig met ‘n groot verwoesting totdat hulle verdelg is.

Deuteronomium 23:14 Want YHWH jou Elohiem wandel midde-in jou laer om jou te red en jou vyande aan jou oor te gee; daarom moet jou laer heilig wees, sodat Hy niks skandeliks by jou mag sien en Hom van jou afwend nie.

Josua 2:13 dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort, sal spaar en ons lewens sal red van die dood.

Josua 9:26 Hy het toe so aan hulle gedoen en hulle gered uit die hand van die kinders van Israel, en hulle het hulle nie gedood nie.

Josua 24:10 maar Ek het geweier om na Bíleam te luister, sodat hy julle net geseën het; en Ek het julle uit sy hand gered.

Rigters 8:34 En die kinders van Israel het nie gedink aan YHWH hulle Elohiem wat hulle uit die hand van al hul vyande rondom gered het nie.

Rigters 15:18 Daarop word hy baie dors en roep YHWH aan en sê: U het hierdie groot redding gegee deur die hand van U kneg, en nou, moet ek nou van dors sterwe en val in die hand van die onbesnedenes?

1Samuel 4:8 Wee ons! Wie sal ons red uit die hand van hierdie geweldige Elohiem? Dit is dieselfde Elohiem wat die Egiptenaars met al die plae getref het in die wildernis.

Ezra 8:31 Daarna het ons weggetrek van die Ahawa rivier af op die twaalfde van die eerste maand, om na Jerusalem te gaan; en die hand van ons Elohiem was oor ons, sodat Hy ons gered het uit die hand van die vyand en van die wat ons voorlê op die pad.

Job 5:4 Sy kinders is ver van veiligheid; en hulle word verbrysel in die poort sonder dat iemand red.

Psalm 14:7 O, dat die redding van Israel uit Sion gegee sal word! As YHWH die gevangenskap van Sy volk verander, dan sal Jakob juig, sal Israel bly wees.

Psalm 18:17 (18:18) Hy het my gered van my sterk vyand en van die wat my haat, want hulle is sterker as wat ek is.

Psalm 35:3 En trek die spies en die lans uit en stuit die wat my vervolg! Sê aan my lewe: Ek is jou redding!

Psalm 86:13 Want U goedheid is groot oor my, en U het my lewe gered uit die graf diep daaronder.

Psalm 91:3 Want Hy red jou uit die strik van die voëlvanger, van die verderflike pes.

Psalm 91:16 Met lang lewe sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my redding laat sien.

Psalm 119:153 Sien my ellende en red my, want ek het nie U Torah vergeet nie.

Psalm 144:7 Strek uit die hoogte U hande uit; ruk my uit, en red my uit groot waters, uit die hand van vreemdes,

Jesaja 42:22 En tog is dit ‘n beroofde en geplunderde volk; hulle is almal gebonde in kerkers, verborge in gevangenisse; hulle het ‘n buit geword sonder dat iemand red, ‘n plundering sonder dat iemand sê: Gee terug!

Jeremia 15:21 En Ek sal jou red uit die hand van die boosdoeners en Ek sal jou verlos uit die greep van die genadelose.

Jeremia 51:45 Kom uit haar midde uit, My volk! En laat elkeen sy lewe red van die brandende misnoeë van YHWH!

Klaagliedere 5:8 Knegte heers oor ons, daar is niemand om ons te red uit hulle hand nie.

Regter:  So, om gered te word is om van jou vyande en van vreemde heerskappy vry te kom, sodat jy in vrede in jou land kan woon. Het jy enige vers gesien wat gaan oor verlossing en redding van jou sondes en dat jy dan hemel toe gaan?

(Op hierdie stadium kan jy die stilte aanvoel, ‘n paar rooi gesigte, ‘n paar wit, wanneer hulle besef hoeveel mense hulle mislei het met hul vooropgestelde idees waaraan hulle verbete geklou het.)

Regter:  Betaal die prys van die dood vir vergifnis”, het jy gesê? Kom ons kyk Wie vergewe sonder prys …

Numerie 14:19-20 19Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk na die grootheid van U goedheid, soos U hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het. 20Toe sê YHWH: Ek vergewe, volgens jou woord.

Psalm 86:5 Want U, YHWH, is goed en gereed om te vergewe en groot van goedheid vir almal wat U aanroep.

Jeremia 31:34 “En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: ‘Ken YHWH’; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle”, verklaar YHWH; “want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.

Miga 7:18 Wie is ‘n Ěl soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding verbygaan van die oorlewendes van sy erfdeel? Hy behou nie Sy toorn vir ewig nie, maar Hy verbly Homself in goedheid.

2Kronieke 7:13-14 13As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder my volk stuur, 14en My volk, oor wie My Naam uitgeroep is, [1]hulle verootmoedig en [2]bid en [3]My aangesig soek en hulle [4]bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. > Geen offers nodig nie!

Regter:  Wat leer die Christendom? Dat Ek in menslike vorm neergedaal het om vir jou sondes gedood te word? Is dit nie 100% teenstrydig met wat in die Skrif geskryf is nie??

Deuternomium 24:16 Die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie; elkeen moet vir sy eie sonde gedood word.

2Konings 14:6 Maar die kinders van die moordenaars het hy nie laat doodmaak nie, soos geskrywe is in die wetboek van Moses, waar YHWH dit beveel het: Die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie; maar elkeen moet vir sy eie sonde sterwe.

2Kronieke 25:4 Hulle kinders ewenwel het hy nie gedood nie, maar gedoen soos geskrywe is in die wet, in die boek van Moses, waar YHWH dit beveel het: Die vaders moet nie vir die kinders sterwe, en die kinders moet nie vir die vaders sterwe nie; maar hulle moet elkeen vir sy eie sonde sterwe.

Eségiël 18:20-21 20Die siel wat sondig, dié moet sterf; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op homself wees, en die afvalligheid van die afvallige sal op homself wees. 21Maar as die afvallige hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al My insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie.

Eségiël 18:22-24 22Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie; deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. 23”Het Ek dan miskien ‘n behae in die dood van die goddelose?” spreek die Meester YHWH. “Is dit nie eerder daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? 24Maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen — sal hy lewe? Aan al sy geregtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie; vir sy troubreuk wat hy begaan het, en vir sy sonde wat hy gedoen het, daarvoor sal hy sterwe.

Psalm 103:2-14 2Loof YHWH, o my siel, en vergeet geeneen van Sy weldade nie! 3Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, 4wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedheid en barmhartighede, 5wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos dié van ‘n arend. 6YHWH doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. 7Hy het aan Moses Sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel Sy dade. 8Barmhartig en genadig is YHWH, lankmoedig en groot van goedertierenheid. 9Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. 10Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. 11Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is Sy goedheid oor die wat Hom vrees. 12So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons. 13Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm YHWH Hom oor die wat Hom vrees. 14Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, onthou dat ons stof is.

Jona 3:10 En Elohiem het hulle dade gesien, dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg; toe het Elohiem afgesien van die onheil wat Hy gesê het dat Hy hulle sou aandoen, en Hy het dit nie gedoen nie. (Ninevé)

2Kronieke 12:5-7 5Daarop kom die profeet Semája na Rehábeam en die owerstes van Juda wat vanweë Sisak in Jerusalem bymekaargekom het, en sê vir hulle: “So spreek YHWH: ‘Júlle het My verlaat; daarom gee Ék julle ook oor in die hand van Sisak.’” 6Hierop het die owerstes van Israel en die koning hulle verootmoedig en gesê: “YHWH is regverdig.” 7En toe YHWH sien dat hulle hul verootmoedig, kom die woord van YHWH tot Semája en sê: “Hulle het hul verootmoedig: Ek vernietig hulle nie, …”

Jeremia 18:7-8 7In een oomblik, wanneer Ek spreek oor ‘n nasie en oor ‘n koninkryk om dit uit te ruk en om te gooi en te vernietig; 8as dié nasie waaroor Ek gespreek het, hulle bekeer van hul boosheid, omdat Ek teen hulle gespreek het, dan sal Ek weerhou die onheil wat Ek van plan was om hulle aan te doen.

Regter:  Terloops, in Beresheet (Genesis) lees jy hoe die slang vir Ḥawwah (Eva) bedrieg het deur die waarheid net éffens te verdraai. Hy het ingestem dat haar oë sal oopgaan en dat sy die kennis van goed en kwaad sal ontvang. Net dat sy nie sou sterf nie, was die klein wit leuentjie. Het Jesus en Paulus nie dieselfde gedoen nie? Hulle praat baie van die waarhede, maar die klein vals profesieë en die verandering van My woorde, kan nie die toets teen die waarheid deurstaan nie. Jy lees wat met Adam en Ḥawwah (Eva) gebeur het as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, maar jy het verkies om jou ore uit te leen aan die slang, die doemprofete van die kerke.

Regter:  En nou, oor die “doop”, wil jy ‘n vers uit die Skrif aanhaal wat jou siening ondersteun?

Jy, die Aangeklaagde:  (Weens ‘n gebrek aan woorde bly jy eerder stil en kyk na jou bekende en geliefde leier, in wie jou vertroue was, vir al die regte antwoorde wat hy jou altyd gegee het – soos ‘n profeet wat oënskynlik ‘n direkte lyn na Jesus het en sy stem kan hoor.)

Regter:  Ek het van die mense verwag om te was en skoon te wees, maar dit het níks te doen met wat jy “doop” noem nie. My ewige verbond het met Abraham en die besnydenis begin. Volgens Paulus het jou Jesus met My verbond weggedoen en sy doopritueel in plaas van die besnydenis ingestel.

Regter:  Kom ons raadpleeg Die Boek:

Genesis 17:10-14 10Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag ná jou: Elke manlike kind, moet besny word — 11julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle. 12‘n Seuntjie van agt dae moet besny word, almal manlik in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie — 13die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan My verbond in julle vlees wees as ‘n ewige verbond. 14En ‘n onbesnede manlike kind, wat nie aan die vlees van sy voorhuid besny is nie — dié siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word — hy het My verbond verbreek.

Regter:  Jy moet beide in die hart en in die vlees besny wees!

Eségiël 44:7 Omdat julle uitlanders ingebring het, onbesnedenes van hart en onbesnedenes van vlees, om in My heiligdom te wees, om dit, My huis, te ontheilig! Toe julle My brood, vet en bloed gebring, en julle My verbond verbreek het deur al julle gruwels.

Regter:  Het jy nie gelees wat oor Jerusalem en My Tempel geskryf is nie?

Jesaja 52:1 Ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, O Sion, trek jou sierlike klere aan, o Jerusalem, heilige stad! Want in jou sal verder geen onbesnedene of onreine meer inkom nie.

Eségiël 44:9 So sê die Meester YHWH: “Geen uitlander, onbesnede van hart en onbesnede van vlees, mag in My heiligdom ingaan, van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is nie.

Jy, die Aangeklaagde:  (Besny het Hy gesê? Jy sidder as jy die tyd onthou wat jy jou skouers opgetrek het toe jy daarvan gehoor het en houtgerus op die woorde van Paulus en jou Geestelike Leier staatgemaak het dat dit nie nodig is nie. Paulus, wat in die gehoor sit, bleek soos ‘n spook, sak sy kop is skaamte weens die gebrek aan bewyse vir die manhaftige uitsprake wat hy in sy briewe gemaak het.)

Prokureur:  U Edelagbare, wat van die feit dat sondes in die Ou Testament net bedek was en dat Jesus die sonde heeltemal moes kom verwyder? (Hebreërs 10:4 “Want dit is onmoontlik vir bloed van bulle en bokke om sondes weg te neem.” Hebreërs 10:11-12 “En elke priester staan elke dag op diens en doen herhaaldelik dieselfde slagoffers wat nooit sondes kan wegneem nie. Hy het een offer vir alle sondes as sondoffer gebring. Hy het aan die regterhand van Elohiem gaan sit.” Hebreërs 9:22 “En volgens die Torah word byna alles met bloed gereinig en sonder vergieting van bloed is daar geen vergifnis nie.”)

Regter:  Die lering oor die “bedekking van sonde” word nie in Torah gevind nie. Hier is ‘n paar skrifgedeeltes wat daardie lering in die kiem smoor:

Numerie 14:19-20 19“Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk na die grootheid van U goedheid, soos U hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het. 20Toe sê YHWH: Ek vergewe, volgens jou woord.

Psalm 86:5 Want U, YHWH, is goed en gereed om te vergewe en groot van goedheid vir almal wat U aanroep.

Psalm 103:12 So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.

2Kronieke 7:14 en My volk, oor wie My Naam uitgeroep is, hulle sal verootmoedig en bid en My aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land genees.

Regter:  In die volgende twee verse sien ons duidelik dat “bedekte sonde” = “vergewe sonde”.

Psalm 32:1 ‘n Psalm van Dawid; ‘n onderwysing. Geseënd is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is.

Jesaja 6:7 … en my mond daarmee aangeraak en gesê: “Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde bedek (versoen).

Regter:  … weer sien ons dat “bedek” = “weggeneem”.

Jesaja 27:9 Daarom sal hiermee die skuld van Jakob bedek word, en dit is die volle vrug van die wegneem van sy sonde: as hy al die altaarklippe maak soos verbryselde kalkklippe, die heilige boomstamme en die sonpilare nie meer oprig nie.

Regter:  … en weer sien ons dat “bedek” gelyk is aan “wegneem”.

Regter:  … Selfs in daardie “Nuwe Testament” van jou staan daar in daai Jakobus 5:19-20 Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat ‘n sondaar van sy dwaalweg bekeer, ‘n siel uit die dood sal red en n menigte sondes sal bedek. en dan in daai Romeine 5:11 En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur onse Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Romeine 3:25 Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is ….

Regter:  So, jou Nuwe Testament weerspreek homself deur te sê dat ‘n groot aantal sondes bedek sal word. Beteken dit dan dat jou sondes ook nie weggeneem word nie? So, hoe pas dit met jou Jesus in? Dieselfde woord “versoening” wat in die Torah (eerste 5 boeke) gebruik word vir die verwydering van sonde, word in die Romeine-boek gebruik ten opsigte van jou Jesus. So kan jy verduidelik hoekom dieselfde woord in die Nuwe Testament ‘n ánder betekenis het? Dit is duidelik dat dit pas by die Nuwe Testament se agenda.

Prokureur:  U Edelagbare, ons lees in Deuternomium 18:18-19 ‘n Profeet sal Ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en Ek sal my woorde in sy mond lê, en Hy sal aan hulle sê alles wat Ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat Hy in My Naam spreek nie, van hom sal Ek self rekenskap eis. Dit praat van niemand anders as Jesus, ons Messias nie! Die karakter en werke van Jesus pas perfek by Moses! Dit móét Hy wees!

Regter:  Kom ons kyk van nader. Eerstens, jou Jesus wat jy sê, was EK in die vlees, moes ‘goddelik’ wees, wat Moses nie was nie. Hoe kan jy die twee vergelyk?

Regter:  Die Torah maak dit 100% duidelik wie die “profeet soos Moses” werklik is. Volg saam met my in jou Bybel. Kom ons lees:

Deuternomium 34:9 En Josua, die seun van Nun (nie die seun van Josef en Maria nie), was vol van die gees van wysheid; want Moses het hom die hande opgelê. En die kinders van Israel het na hom geluister en presies gevolg soos YHWH Moses beveel het.

Josua 4:14 Dié dag het YHWH Josua groot gemaak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle hom gevrees het soos hulle Moses gevrees het al die dae van sy lewe.

Regter:  Kon Ek dit duideliker gemaak het as dit? In die volgende twee verse met Moses en Josua het Ek My spesiale Naam “EK IS” gebruik, sodat die verbinding onmiskenbaar is wanneer dit korrek vertaal word.

Regter:  Aan Moses het Ek gesê:

Exodus 3:12 En Hy antwoord: Ek Is sal met jou wees, en dit sal vir jou ‘n teken wees dat Ek jou gestuur het: As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg Elohiem dien.

Regter:  Vir Josua het Ek gesê:

Josua 3:7 Daarop YHWH vir Josua: Vandag sal Ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat Ek Is met jou sal wees soos wat Ek met Moses gewees het.benny hinn

Prokureur:  U Edelagbare, wat van al hierdie Getuies, (en hy beduie na die groot Teoloë, Kerkvaders en die hedendaagse Kerkleiers), wat van die wonderwerke in die naam van Jesus? Is dit nie die waarheid nie?

Regter:  Kom ons lees:

Jeremia 16:19 O YHWH, my sterkte en my beskutting en my toevlug in die dag van benoudheid, tot U sal volke van die eindes van die aarde af kom en : Ons vaders het slegs leuens geërf, nietige afgode, en daar is niks waarde in nie.”

Amos 2:4 So sê YHWH: Oor drie oortredinge van Juda, ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat hulle die Torah van YHWH verwerp het en Sy insettinge nie onderhou het nie; en hulle leuens waaragter hulle vaders aangeloop het, het hulle mislei. …

Eségiël 20:24-25 24omdat hulle My verordeninge nie gehou het nie, maar My insettinge verwerp het en My sabbatte ontheilig het en hulle oë agter die gode van hulle vaders aan was. 25So het Ék dan ook aan hulle insettinge gegee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie. (Beskryf dit nie die Christendom met sy eie insettinge nie?)

Jeremia 3:23-25 23Waarlik, dwaling kom van die heuwels en van die rumoer op die berge; waarlik, in YHWH ons Elohiem is Israel se redding. 24Maar skande het die eiendom van ons vaders verslind van ons jeug af, hulle kleinvee en hulle beeste, hulle seuns en hulle dogters. 25Ons sal gaan lê in ons skande, terwyl ons skaamte ons oordek; want ons het teen YHWH ons Elohiem gesondig, ons en ons vaders van ons jeug af tot vandag toe, en ons het nie geluister na die stem van YHWH ons Elohiem nie.

Psalm 105:1-5 1Eer aan YHWH, roep Sy Naam aan, maak onder die volke Sy dade bekend. 2Sing, psalmsing tot Sy eer, spreek van al Sy wonders. 3Beroem julle in Sy heilige Naam; laat die hart van die wat YHWH soek, bly wees. 4Vra na YHWH en Sy sterkte; soek Sy aangesig altyddeur. 5Dink aan Sy wonders wat Hy gedoen het, aan Sy wondertekens en die oordele van Sy mond, …

Jeremia 29:8 Want so spreek YHWH van die leërmag, die Elohiem van Israel: ‘Laat julle profete en julle gesag wat tussen julle is, julle nie bedrieg nie, en luister ook nie na die drome wat julle droom nie.

Prokureur:  Maar U Edelagbare, Yahshua / Jesus, Hy is die Aleph Tav, die Alfa en die Omega, die Eerste en Laaste, die komende Koning, die Heerser van die aarde, ons Verlosser, Hy is regdeur sigbaar in die Ou Testament!

Regter:  “Jesus” die Verlosser? “Yahshua” die koning? Eerste en laaste? Kom ons kyk in Die Boek:

Deuternomium 4:39 … daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat YHWH Self is Elohiem, bo in die hemel en onder op die aarde; daar is geen ander nie.

Jeremia 10:10 Maar YHWH is waarlik Elohiem, Hy is die lewende Elohiem en ‘n ewige Koning; vir Sy toorn beef die aarde, en die nasies kan Sy grimmigheid nie deurstaan nie —

Jesaja 44:24 So sê YHWH, jou Verlosser, en Hy wat jou geformeer het van die moederskoot af: Ek is YHWH wat alles volbring, wat die hemel uitstrek, Ek alleen, en wat die aarde uitsprei — met geeneen saam met My nie!

Jesaja 44:6 So sê YHWH, die Koning van Israel en s(Israel se) Verlosser, YHWH van die leërmag: ‘Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen Elohiem nie.

Jesaja 41:4 “Wie het dit gedoen en tot stand gebring? ‘Hy wat die geslagte roep van die begin af; Ek, YHWH, is die Eerste, en by die laaste is dit Ek.‘”

Jesaja 48:12 Luister na My, O Jakob, en Israel, wat Ek geroep het: dit is Ek; Ek is die Eerste, ook is Ek die Laaste.

Jesaja 50:2 “Toe Ek gekom het, waarom was daar niemand nie? Toe Ek geroep het, waarom was daar niemand om te antwoord nie? Is My hand te kort om te verlos? Of het Ek geen krag om uit te red nie? Kyk, deur my teregwysing droog Ek die see op; Ek maak die riviere ‘n wildernis, sodat hulle visse stink, omdat daar geen water is nie, en hulle sterf van dors.”

Jeremia  50:34 Maar hulle Verlosser is sterk, YHWH van die leërmag is Sy Naam; verseker sal Hy hulle saak verdedig, om die land rus te gee en die inwoners van Babel te laat bewe.

Jesaja 59:20 En die Verlosser kom na Sion, en na dié in Jakob wat hulle bekeer van hulle rebelsheid, verklaar YHWH.

Jesaja 60:16 … En jy … sal weet dat Ek, YHWH, jou Redder is, en jou Verlosser die Magtige van Jakob.

Psalm 19:14 (19:15) Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, O YHWH, my Rots en my Verlosser!

Prokureur:  Maar U Edelagbare, is dit nie net vir Israel nie? Wat van ons, die nasies?

Regter:  Van julle – die nasies – het My profeet Jesaja gesê:

Jesaja 63:16 U is ons Vader, alhoewel Abraham nie van ons weet nie, en Israel ons nie herken nie. U, O YHWH, is ons Vader; ons Verlosser – U Naam is van ouds af.

Jesaja 49:26 … Alle vlees sal verseker weet dat Ek, YHWH, jou Redder is, en jou Verlosser die Magtige van Jakob.

1Konings 8:60 … sodat al die volke van die aarde kan weet dat YHWH Elohiem is, niemand anders nie.

Sagaría 8:23 “So sê YHWH van die leërmag: ‘In daardie dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip van ‘n Joodse man gryp (hoek van die kledingstuk waaraan die tsitsit vas is) en dit vashou en sê: “Ons wil saam met jou gaan, want ons het gehoor dat Elohiem met julle is.  

Regter:  As die Jode die Skrifte alles verkeerd verstaan het en julle Christene reg was, sou Ek dan nie gesê het: “Tien Jode sal die soom van die kleed van een Christen aangryp nie?”

Jy, die Aangeklaagde:  (Jy weet nie waarheen om jou gesig te draai nie, want jy het nooit hierdie verse self gelees nie, en jy het dit ook nie van die preekstoel gehoor in enige Sondagdienste in enige Christelike Kerk nie.)

Prokureur:  U Edelagbare, ons lees duidelik van die Rots van ons verlossing, wat Jesus is, regdeur die Bybel!

Regter:  Kom ons lees uit die Skrif:

1Samuel 2:2 Niemand is heilig soos YHWH nie, ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos ons Elohiem nie.

2Samuel 22:2 “En hy sê, “YHWH is my Rots en my Sterk Vesting en my Verlosser.”

2Samuel 22:32 “Want wie is Ěl buiten YHWH? En wie ‘n rots, buiten ons Elohiem?”

Deuternomium 32:31 “Want hulle rots is nie soos ons Rots nie – selfs ons vyande is regters.”

Jesaja 26:4Vertrou in YHWH vir ewig, want in Yah, YHWH is ‘n ewige rots.

Jesaja 30:29 Laat die lied by julle wees soos in ‘n nag wat opsy gesit is vir ‘n fees, en vrolikheid van hart soos hy wat loop met ‘n fluit, om op te kom na die berg van YHWH, na die Rots van Israel.

Psalms 144:1 ‘n Psalm van Dawid. Geloofd sy YHWH, my Rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer —

Psalm 18:2 (18:3) YHWH is my Rots en my Bergvesting en my Redder; my Ěl, my Rots by Wie ek skuil; my Skild en die horing van my bevryding, my Rotsvesting.

Psalm 18:31 (18:32) Want wie is Eloah buiten YHWH, en wie is ‘n rots behalwe ons Elohiem?

Psalm 19:14 (19:15) Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, O YHWH, my Rots en my Verlosser!

Psalm 28:1 ‘n Psalm van Dawid. Ek roep U aan, O YHWH! My Rots, draai nie stilswygend van my af weg nie, sodat ek nie, as U teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdaal nie.

Psalm 78:35 En hulle het daaraan gedink dat Elohiem hul Rots was en Ěl, die Allerhoogste, hul Verlosser.

Psalm 92:15 (92:16) om te verklaar dat YHWH reg is, my Rots, en in Hom is geen onreg nie.

Psalm 94:22 Maar YHWH is my verdediging, en my Elohiem die Rots van my toevlug.

Psalm 95:1 Kom, laat ons jubel tot eer van YHWH! Laat ons juig ter ere van die Rots van ons redding!

Prokureur:  U Edelagbare, ons lees duidelik in die Nuwe Testament oor Yahshua / Jesus, die bruidegom en man van sy kerk, wat ons gaan verlos!

Regter:  Laat ons saam My Woorde lees:

Jesaja 54:5 Want jou Maker is jou man; YHWH van die leërmag is Sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy word die Elohiem van die hele aarde genoem.

Hoséa 2:19 (2:18) En Ek (YHWH) sal jou as bruid neem vir ewig en My met jou verloof raak in geregtigheid en in reg en in goedheid en in ontferming.

Hoséa 2:20 (2:19) En Ek sal met jou verloof raak in getrouheid; dan sal jy YHWH ken.

Prokureur:  (Nou baie opgewonde) U Edelagbare, die Christendom is gebou op die vaste grondslag van Spreuke 30:4 “Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Wat is Sy Naam? En wat is die Naam van Sy Seun — as jy dit weet? Dit kan slegs Jesus / Yahshua Jou Seun wees! Hy het uit die hemel gekom en weer opgegaan!

Regter:  Die skrywer in Spreuke praat beslis oor My seun, My eersgebore seun. Dit is die perfekte voorbeeld van wat ‘n vooropgestelde idee doen wanneer dit as waarheid aanvaar word sonder bewys en as hoofletters hierby bygevoeg word. (… Wat is Sy Naam, en wat is Sy seun se naam, as jy dit weet?)

Regter:  Kom ons gaan weer na die Skrif, in plaas van die kerk se leringe, en kyk wat Ek gesê het.

Exodus 4:22-23 22“Dan moet jy vir Farao sê: ‘So spreek YHWH: Israel is My seun, My eersgeborene. 23Daarom beveel Ek jou: Laat My seun trek, dat hy My kan dien. Maar as jy weier om hom te laat trek, kyk, Ek sal jou seun, jou eersgeborene laat sterwe.”  

Hoséa 11:1 Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek My seun geroep.

Regter:  So, wie sal jy nou sê, is My seun? Die enigste ander persoon wat Ek ooit My seun genoem het, was Salomo.

Regter:  Kom ons ondersoek Wie dit is wat opgevaar en neergedaal het.

Exodus 19:18 En die hele berg Sinai het gerook, omdat YHWH in ‘n vuur daarop neergedaal het. En die rook het opgetrek soos die rook van ‘n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe.

Genesis 35:13 Toe het Elohiem van hom af opgevaar op die plek waar Hy met hom gespreek het.

Exodus 3:8 Daarom het Ek (YHWH) neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos…

Nehemía 9:13 En U (YHWH) het neergedaal op die berg Sinai, en met hulle gespreek uit die hemel, en het aan hulle regte verordeninge en die Torah van waarheid, goeie insettinge en gebooie gegee.

Genesis 14:22 Toe antwoord Abram die koning van Sodom: “Ek hef my hand op tot YHWH, die Allerhoogste Ěl, die Eienaar van hemel en aarde, …”

Exodus 20:22 Toe sê YHWH vir Moses: “Dit moet jy vir die kinders van Israel sê: ‘Julle het sélf gesien dat Ek met julle van die hemel af gespreek het.

Deuternomium 4:36 Uit die hemel het Hy jou Sy stem laat hoor om jou te onderrig; en op die aarde het Hy jou Sy groot vuur laat sien, en jy het Sy woorde uit die vuur gehoor.

2Kronieke 7:1 En net toe Salomo sy gebed voltooi het, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer, en die heerlikheid van YHWH het die Huis gevul;

Psalm 18:9 (18:10) En Hy het die hemel gebuig en neergedaal, en dik donkerte was onder Sy voete.

Jeremia 23:24 “As iemand weggesteek sou wees in geheime skuilplekke, sal Ek hom nie sien nie?” spreek YHWH. Vul Ek nie die hemel en die aarde nie? spreek YHWH.

Amos 9:6 Dit is Hy wat Sy bo kamers in die hemele bou en Sy hemelgewelf bo die aarde vestig, wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die aardbodemYHWH is Sy Naam!

Prokureur:  U Edelagbare, dit is in Genesis 1:26 geskryf: En Elohiem het gesê: “Laat Ons mense maak na Ons beeld, volgens Ons gelykenis …” Sekerlik wys dit duidelik dat daar iemand saam met U was! Wie anders kan dit wees as Jesus?

Regter:  Hoekom het jy nie dieselfde vraag gevra vóórdat jy die vooropgestelde idees aanvaar het nie? As jy die hele Tanakh (Ou Testament) gelees het, sou jy by die waarheid uitgekom het. Kom ons kyk na die verse:

Genesis 3:22 Toe sê YHWH Elohiem: Nou het die mens geword soos een van Ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!

Genesis 11:7 Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie.

Genesis 19:13 … want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van YHWH en YHWH het ons gestuur om dit te verwoes.

Regter:  As EK hulle gestuur het om Sedom te gaan vernietig, waar kom hulle vandaan? Van My af natuurlik. Let ook op daarna dat dit in vers 13 gesê word dat EK “HULLE” gestuur het. As dit jou Jesus was, moes dit gesê het “HOM” .

Regter:  Maar hier’s nog een:

Jesaja 6:1-2,6,8 1In die sterfjaar van koning Ussía het ek YHWH sien sit op ‘n hoë en verhewe troon, terwyl Sy some die tempel gevul het. 2Serafs het bo Hom gestaan; elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy aangesig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg. … 6Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met ‘n gloeiende kool in sy hand, wat hy met ‘n tang van die altaar af geneem het, … 8Daarop hoor ek die stem van YHWH wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir Ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.

Regter:  Dit moet vir jou duidelik wees dat Ek met en van die Seraphim en Kerubim gepraat het. Almal weet dat Ek ‘n leërmag van engele by My het. Dit is algemene kennis. So hoekom het jy probeer om ‘n fiktiewe entiteit, naamlik Jesus, in die vers in te forseer?

Regter:  En wat van hierdie een:

Rigters 13:21-22 21En die Engel van YHWH het verder nie meer aan Manóag en sy vrou verskyn nie. Daarop bemerk Manóag dat dit die Engel van YHWH was. 22En Manóag sê vir sy vrou: Ons sal sekerlik sterwe, omdat ons Elohiem gesien het.

Regter:  In die laaste 2 verse hierbo wys Ek jou presies wie die “Elohiem” is. Manóag het met My boodskapper gepraat, maar hy het gesê: “Ons het Elohiem gesien.” Dus, daar is weereens geen Jesus ter sprake nie.

Regter:  Terloops, as jou Jesus, My seun was, wat sê jy hiervan:

Genesis 6:2 … sien die seuns van YHWH dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.

Genesis 6:4 In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van YHWH by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.

Regter:  Was jou Jesus dan nie ook onder hulle nie?

Regter:  Jou Christelike godsdiens is gebou op die wilde idees, drome en versteekte agendas van die grootste beheersugtiges wat nóg op My aarde gewandel het. Julle is ‘n rat voor die oë gedraai en het blinde volgelinge geword in plaas van skerp leiers, om sodoende by die agenda in te pas en soos skape na die slagpale te gaan, weens jul gebrek aan kennis.

Hoséa 4:6 “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priestersamp nie sal bedien nie. Omdat jy die wet (Torah) van jou Elohiem vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

Jy, die Aangeklaagde:  (Jy sidder, wetend hoe min jy jou Bybel gelees het… “Gebrek aan kennis” het Hy gesê… Jy onthou hoe jy soms voor kerk jou Bybel moes sóék omdat jy nie eens kon onthou waar jy dit laas neergeplak het nie. Hoe wéns jy nou dat jy dit méér gelees het! Maar dan besef jy dat jy moet konsentreer op hierdie verhoor van jou!)

Regter:  Jy, soos meeste mense, het deur jou lewe vrye toegang tot die Skrif gehad, maar in plaas van om sélf te lees en verantwoordelikheid te neem vir wat jy geglo het, het jy na die profete van Baäl geluister en blindelings gevolg. Ja, dit het jou ‘n gevoel van sekuriteit gegee, vals sekuriteit, sodat jy húlle kan verantwoordelik hou as dinge verkeerd gaan. Maar selfs dít is net ‘n waardelose indoktrinasie.

Levitikus 5:17 “En as iemand sondig, en gedoen het wat nie gedoen moes word nie teen enige van die opdragte van YHWH, selfs al was hy onbewus daarvan, hy is skuldig en hy moet sy ongeregtigheid dra.

Prokureur:  U Edelagbare, hoe kan ons dan gered word, want ons is nie Israeliete nie?

Regter:  Gaan lees met ‘n oop gemoed, vry van die vooropgestelde idees van ander en jy sal sien dat jy My opdragte moet doen, en van jou verkeerde maniere moet afwyk. Dit is dít. Ek is nie ‘n man wat foute maak soos wat jou Nuwe Testament dit laat lyk nie.

Numerie 23:19 Ěl is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?

1Samuel 15:29 En ook lieg die Roem van Israel nie, en Hy ken geen berou nie; want Hy is geen mens, dat Hy berou sou hê nie.

Job 9:32 Want Hy is nie ‘n man soos ek, dat ek Hom sou kan antwoord, dat ons saam na die gereg sou kan gaan nie.

Regter:  Elke nie-Israeliet het nog altyd die keuse gehad om My wette en regsbesluite te gehoorsaam en daardeur by die Huis van Israel in te skakel – daar is EEN Torah vir almal.

Exodus 12:49 Een wet (Torah) geld vir die landsgenoot en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef.

Numerie 9:14 En as ‘n vreemdeling by julle vertoef en die pasga van YHWH hou, moet hy dit hou volgens die insetting van die pasga en volgens die verordening daarvan. Dit moet een insettin(Torah) vir julle wees, vir die vreemdeling sowel as die landsgenoot.

Numerie 15:14-16 14En as ‘n vreemdeling by julle vertoef, of hy wat vir geslagte onder julle is, en ‘n vuuroffer van lieflike geur vir YHWH berei — soos julle doen, so moet hy doen. 15Wat die vergadering aangaan, een en dieselfde insetting geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef. ‘n Ewige insetting in julle geslagte is dit: soos julle, so moet die vreemdeling voor die aangesig van YHWH wees. 16Een wet (Torah) en een reg moet geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef.

Numerie 15:29 Vir hom wat ‘n fout maak is daar een en dieselfde wet (Torah), beide vir hom wat ‘n landsgenoot onder die kinders van Israel is en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef.

Jesaja 56:3,6-7 3En laat die uitlander wat hom by YHWH aangesluit het, nie spreek en sê: YHWH sal my gewis afskei van Sy volk nie; en laat die ontmande nie sê: Kyk, ek is ‘n droë boom nie. 6En die uitlanders wat hulle by [1] YHWH aangesluit het, [2] om Hom te dien en [3] om die Naam van YHWH lief te hê [4] deur Sy knegte te wees — [5] elkeen wat die sabbat hou, sodat hy dit [6] nie ontheilig nie, en [7] wat vashou aan My verbond, 7hulle sal Ek bring na my heilige berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak in My huis van gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers sal aanvaar word op My altaar; want My huis sal ‘n huis van gebed genoem word vir al die volke.

Hoséa 2:23 (2:22) “En Ek sal haar vir My saai in die land en My oor Lo-Rugáma (die verlatene) ontferm, en aan Lo-Ammi (nie-my-volk) sê: Jy is My volk‘, terwyl hulle sê: ‘My Elohiem!’”

Miga 5:15 (5:14) “En Ek sal in toorn en grimmigheid wraak neem op die nasies wat nie geluister het nie.

Regter:  Daar was geen fout nie. Alles is steeds dieselfde, onveranderd, nie bygevoeg nie, nie van weggeneem nie. Julle christene is dié wat My laat lyk soos ‘n flater, ‘n swakkeling, maar Ek het jou gemaak en die lewe aan elkeen van julle gegee. As jy ‘n minuut geneem het om My Krag, Wysheid, Majesteit en Eindelose Liefde te bedink, sou die christendom verbrokkel het, omdat dit nooit teen die waarheid kan staan nie.

Prokureur:  (Gryp nou na grashalms) U Edelagbare, ons het lewenslank ons hoofde in gebed gebuig voor Jesus / Yahshua en het heelhartig Hom gedien. Ons het elke jaar Sy geboorte gevier. Is daar geen krediet daarvoor nie?

Regter:  Laat ons lees:

Deuternomium 8:19 Maar as jy enigsins YHWH jou Elohiem vergeet en agter ander gode aan loop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom;

Spreuke 28:9 Wie sy oor wegdraai om nie na die Torah te luister nie, selfs sy gebed is ‘n gruwel.

Regter:  Wat Kersfees betref, was My waarskuwing daartéén nie in jou éie taal geskryf nie?

Jeremia 10:2-6 2So sê YHWH: Maak nie die weg van die heidene na nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. 3Want die gewoontes van die volke is nietigheid; want ‘n boom uit die bos kap hulle af, die handewerk van ‘n ambagsman met die byl. 4Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie wankel nie. 5Regop soos ‘n palmboom is hulle: hulle kan nie praat nie; ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goeddoen by hulle nie. 6Geeneen is soos U nie, O YHWH! U is groot, en u Naam is groot in krag.

Prokureur:  Wel, U Edelagbare, ons het ten minste Sondae heilig gehou volgens U woord om te bewys dat ons waardig is van U genade!

Regter:  Sondag? Laat ons verder lees…

Genesis 2:3 En Elohiem het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al Sy werk wat Elohiem geskape het deur dit te maak.

Exodus 16:26 Ses dae lank moet julle dit insamel, maar op die sewende dag is die sabbat; dan sal dit daar nie wees nie.

Exodus 16:29 Kyk, omdat die YHWH julle die sabbat gegee het, daarom gee Hy julle op die sesde dag brood vir twee dae. Laat elkeen bly waar hy is; laat niemand op die sewende dag van sy woonplek af weggaan nie.

Exodus 20:8 “Onthou die sabbatdag, dat jy dit uitsonder.”

Exodus 20:10-11 10… maar die sewende dag is die sabbat van YHWH jou Elohiem; dan mag jy géén werk doen nie — nie jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. 11Want in ses dae het YHWH die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het YHWH die sabbatdag geseën en dit geheilig.

Exodus 31:13-17 13Spreek jy met die kinders van Israel en sê: Julle moet ten alle koste My sabbatte onderhou, want dit is ‘n teken tussen My en julle regdeur julle geslagte, sodat die mense kan weet dat dit Ek, YHWH, is wat julle heilig. 14Onderhou dan die sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Hy wat dit ontheilig, moet sekerlik gedood word; want elkeen wat daarop werk verrig, dié siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit. 15Ses dae lank kan werk verrig word, maar op die sewende dag moet dit wees ‘n dag van volkome rus, heilig aan YHWH. Elkeen wat op die sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word. 16En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as ‘n ewige verbond. 17Tussen My en die kinders van Israel is dit ‘n teken vir ewig; want in ses dae het YHWH die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Hy gerus en Hom verkwik.’”

Exodus 34:21 “Ses dae werk jy, maar op die sewende dag moet jy rus in die ploegtyd en in die oestyd moet jy rus. (Geen uitsonderings nie!)

Exodus 35:2 Ses dae lank kan daar werk verrig word, maar op die sewende dag moet dit vir julle heilig wees, ‘n Sabbat van rus tot eer van YHWH. Elkeen wat daarop werk verrig, moet gedood word.

Levitikus 23:3 Ses dae lank word werk gedoen, maar op die sewende dag is dit ‘n dag van rus, ‘n heilige samekoms. Julle doen géén werk nie, dit is ‘n sabbat van YHWH in al julle woonplekke.

Deuternomium 5:12 Beskerm die Sabbatdag, dat jy dit afsonder soos wat YHWH jou Elohiem jou beveel het.

Deuternomium 5:14 maar die sewende dag is ‘n Sabbat van YHWH jou Elohiem; jy doen géén werk nie — nie jy, ook nie jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os, of jou donkie, of enige van jou diere, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie; sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy doen.

Deuternomium 5:15 En jy moet onthou dat jy ‘n slaaf in Egipte was, en dat YHWH jou Elohiem jou daarvandaan uitgelei het deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm; daarom het YHWH jou Elohiem jou beveel om die Sabbatdag te hou.

Nehemía 9:14 En U het U heilige Sabbat aan hulle bekend gemaak, en U gebooie en insettinge en wet (Torah) deur die hand van Moses U kneg.

Nehemía 10:31 en as die volke van die land koopware en enige graan bring om op die Sabbatdag te verkoop, dat ons niks van hulle sou koop op die Sabbat of op ‘n afgesonderde dag nie; en dat ons in die sewende jaar die land onbewerk sou laat lê en van alle rente afsien.

Nehemía 13:15-19 15In dié dae het ek in Juda dié gesien wat op die Sabbat die parskuipe trap en vragte koring, op donkies gelaai, inbring, en ook wyn, druiwe en vye en allerhande vragte met goed, en dit op die Sabbatdag in Jerusalem inbring. Ek het hulle toe gewaarsku op die dag toe hulle voedsel verkoop het. 16Ook die mense van Tsor wat daar gewoon het, het vis en allerhande goedere ingebring en dit op die Sabbat aan die kinders van Juda, en in Jerusalem verkoop. 17En ek het met die hooggeplaastes van Juda getwis en vir hulle gesê: Watter verkeerde ding is dit wat julle doen, dat julle die Sabbatdag ontheilig? 18Het julle vaders nie dieselfde gedoen, sodat ons Elohiem oor ons en oor hierdie stad al hierdie onheil gebring het nie? Julle vermeerder die toorn oor Israel deur die Sabbat te ontheilig! 19En sodra dit in die poorte van Jerusalem begin donker raak het, voor die Sabbat, het ek opdrag gegee dat die poorte gesluit moes word, en ek het beveel dat hulle dit nie mag oopmaak tot ná die Sabbat nie. En ek het van my diensknegte by die poorte aangestel, sodat geen vrag op die Sabbatdag ingebring sou word nie.

Nehemía 13:22 Verder het ek aan die Leviete gesê dat hulle hulself moes reinig en dat hulle moes kom, om die poorte te bewaak, om die Sabbatdag te heilig. Dink ook hierom aan my, my Elohiem, en ontferm U oor my na die grootheid van U goedheid!

Jesaja 56:2 Geseënd is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou; wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en sy hand terughou, dat dit geen kwaad doen nie.

Jesaja 56:6-7 6En die seun van ‘n uitlander wat hom by YHWH aangesluit het, om Hom te dien en om die Naam van YHWH lief te hê deur Sy knegte te wees — elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan My verbond, 7húlle sal Ek bring na My heilige berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak in My huis van gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers sal aanvaarbaar wees op My altaar; want My huis sal ‘n huis van gebed genoem word vir al die volke.

Jesaja 58:13-14 As jy jou voet terughou van die Sabbat — om nie jou sake op My heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van YHWH hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie; 14dan sal jy jou verlustig in YHWH, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van YHWH het dit gespreek.

Jesaja 66:23 “En dit sal wees dat van nuwemaan tot nuwemaan en van Sabbat tot Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor My,” sê YHWH.

Jeremia 17:21-24 21“So spreek YHWH: ‘Wees versigtig, dat julle geen las dra op die Sabbatdag en dit inbring deur die poorte van Jerusalem nie. 22Ook mag julle geen las uit julle huise op die Sabbatdag uitdra of enige werk doen nie; maar julle moet die Sabbatdag heilig soos Ek julle vaders beveel het. 23Maar hulle het nie geluister nie, maar het hul nek verhard om nie te luister nie en geen instruksie aan te neem nie. 24En dit sal wees, as julle ywerig is om My te gehoorsaam,’ verklaar YHWH, ‘om geen las deur die poorte van hierdie stad op die Sabbatdag in te bring nie en om die Sabbatdag te heilig deur daarop géén werk te doen nie, …”  

Jeremia 17:27 “Maar as julle na My nie gehoorsaam om die Sabbatdag te heilig nie en om geen las te dra of deur die poorte van Jerusalem op die Sabbatdag in te gaan nie, sal Ek ‘n vuur in sy poorte aansteek, wat die paleise van Jerusalem sal verteer en nie uitgeblus sal word nie.”

Regter:  Jou Jesus het selfs gesê dat hy en sy vader op die sabbat werk in daai boek van Johannes 5:17-18 En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook. 18Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en Hom met God gelykgestel het.

Two stone tabletsRegter:  Jy het nie regtig gedink jou Jesus het oor MY gepraat, die Een wat sélf die dag gemaak en aangekondig het en wat Mysélf op die eerste Sabbat van alle werk onthou het nie, het jy? Ek het ‘n man laat stenig wat die Sabbat ontheilig het deur stokke/hout op te tel. Ek het die 4de Gebod met My Eie vinger in klip gegrafeer met die woord “onthou”, en het dit as ‘n teken vir altyd gemaak, onthou jy? Dink jy dat EK die einste Sabbat sou ontheilig, wat Ekself geseën en beveel het?

Genesis 2:1-3 So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag. 2En Elohiem het op die sewende dag Sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al Sy werk wat Hy gemaak het. 3En Elohiem het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al Sy werk wat Elohiem geskape het deur dit te maak.

Numerie 15:32 En toe die kinders van Israel in die woestyn was, het hulle ‘n man gekry wat op die Sabbatdag hout bymekaarmaak. 33En die wat hom gekry het terwyl hy hout bymekaarmaak, het hom na Moses en Aäron en na die hele vergadering gebring. 34En hulle het hom onder bewaking geplaas, want dit was nie beslis wat met hom gedoen moes word nie. 35Toe sê YHWH vir Moses: Die man moet sekerlik gedood word; die hele vergadering moet hom buitekant die laer met klippe stenig. 36Toe het die hele vergadering hom buitekant die laer uitgebring en hom met klippe gestenig, dat hy gesterf het, soos YHWH Moses beveel het.

Exodus 20:8-11 8Onthou die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 9Ses dae werk jy en sal al jou werk doen; 10maar die sewende dag is ‘n Sabbat van YHWH jou Elohiem. Jy doen géén werk nie — nie jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wie in jou poorte is nie. 11Want in ses dae het YHWH die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het YHWH die Sabbatdag geseën en dit afgesonder.

Exodus 31:12-18 En YHWH het met Moses gespreek en gesê: 13Spreek jy met die kinders van Israel en sê: My Sabbatte moet julle ten alle koste onderhou, want dit is ‘n teken tussen My en julle regdeur julle geslagte, sodat die mense kan weet dat dit Ek, YHWH is, wat julle heilig. 14Onderhou dan die Sabbat, want dit is heilig. Elkeen wat dit ontheilig, moet sekerlik gedood word; want enige iemand wat daarop werk verrig, dié siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit. 15Ses dae lank word werk verrig, maar op die sewende dag is ‘n dag van rus, afgesonder aan YHWH. Elkeen wat op die Sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word. 16En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as ‘n ewige verbond. 17Tussen My en die kinders van Israel is dit vir ewig ‘n teken; want in ses dae het YHWH die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Hy gerus en was verkwik. 18En toe hy opgehou het om met hom te spreek op die berg Sinai, het Hy aan Moshes die twee tafels van die Getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van Elohiem.

Jy, die Aangeklaagde:  (Jy weet dat jy ten minste sommige van die verse gehoor het en jy is vies vir jouself, omdat jy nie hierdie dinge beter ondersoek het nie!)

Prokureur:  Maar, U Edelagbare, is Yahshua/Jesus dan nie ons fontein van lewende water nie?!

Regter:  Jeremia 2:13 Want My volk het twee verkeerde dinge gedoen: M(YHWH), die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie.

Jeremia 17:13 O YHWH, Verwagting van Israel! Almal wat U verlaat, sal beskaamd staan. “Wie van My afwyk, sal op die aarde geskryf word; want hulle het YHWH, die fontein van lewende water, verlaat.

Prokureur:  Maar dan, U Edelagbare, wat van die 613 wette van die Ou Testament wat in die Nuwe Verbond aan die kruis vasgespyker is!

Regter:  Kruis? Watter kruis? Watter nuwe verbond?

Jeremia 11:3-4 en sê vir hulle: So spreek YHWH, die Elohiem van Israel: Vervloek is die man wat nie gehoorsaam is aan die woorde van hierdie verbond 4wat Ek julle vaders beveel het op die dag toe Ek hulle uit Egipte, uit die yster-smeltoond, uitgelei het met die woorde: Gehoorsaam My stem en doen al die woorde net soos Ek julle beveel; dan sal julle vir My ‘n volk wees, en Ek sal vir julle ‘n Elohiem wees.

Prokureur:  (… nou stadig maar seker besig om uit argumente uit te raak) Maar, U Edelagbare, ons kan nie die opdragte hou nie, is dit nie hoekom ons ‘n Verlosser nodig het nie? Dit is die grondslag waarop die Christendom gebou word. Mens kan nie die gebooie bewaar nie, so almal doen sonde en is skuldig, daarom het jy ‘n Verlosser nodig. Dit is geskryf in 1Konings 8:46 As hulle teen U sondig — want daar is geen mens wat nie sondig nie — en U op hulle toornig is en hulle aan ‘n vyand oorgee en hulle veroweraars hulle as gevangenes wegvoer na die land van die vyand, ver of naby…

Regter:  Insinueer jy dat Ek nie weet waartoe My eie skepping in staat is nie?

Deuternomium 30:11-14 Want hierdie gebod wat Ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie en is nie ver nie. 12Dit is nie in die hemel nie, sodat jy moet sê: Wie sal vir ons na die hemel opklim en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen? 13Dit is ook nie oorkant die see nie, sodat jy moet sê: Wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen? 14Maar baie naby aan jou is die woord, in jou mond en in jou hart om dit te doen.

Jeremia 31:31-36 Kyk, daar kom dae, spreek YHWH, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit; 32nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle by die hand gegryp het om hulle uit Egipte uit te lei nie — My verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék ‘n eggenoot vir hulle was, spreek YHWH. 33Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek YHWH: Ek sal My Torah in hulle binneste plaas en skryf dit op hulle harte, en Ek sal vir hulle ‘n Elohiem wees, en hulle sal My volk wees. 34En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: ‘Ken YHWH nie’, want hulle sal almal My ken, van die geringste onder hulle tot die grootste onder hulle,” verklaar YHWH; “want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.” 35So sê YHWH wat die son gee tot ‘n lig vir die dag, die ordeninge van die maan en die sterre tot ‘n lig vir die nag; wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis, YHWH van die leërskare is Sy Naam: 36As hierdie verordeninge van voor My aangesig sal verdwyn, (soos om aan ‘n kruis vasgenael te word?) spreek YHWH, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om ‘n volk te wees voor My aangesig vir altyd.” (en Israel is steeds ‘n nasie toe ek vroeër vandag gekyk het!)

Regter:  Enige deel van My nuwe verbond wat jy nie verstaan ​​nie? Vind jy ‘n “Jesus” of ‘n “kruisiging” daarin?

Regter:  As Ek regtig ‘n seun gehad het en wou hê dat hy vir jou sondes moes sterf, sou Ek dit eeue lank vir die mensdom in die Skrif weggesteek het? Dit sou ‘n ENORME gebeurtenis gewees het met rede om almal van die fynste besonderhede te verwittig. Selfs toe Ek ‘n verlosser vir Israel gestuur het, het Ek dit openlik bekend gemaak en gesê soos in:

2Konings 13:5 YHWH het aan Israel ‘n verlosser gegee, sodat hulle onder die mag van Aram uitgekom het en die kinders van Israel in hul tente kon woon soos gister en eergister.

Rigters 3:9 Maar toe die kinders van Israel YHWH aanroep, het YHWH n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het: Otniël, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb.

Regter:  En weereens was dit slegs ‘n leier, ‘n méns, soos jyself, wat Ek gestuur het om hulle van die vyand te verlos.

Regter:  Jy is ‘n gerordende leier wat jare lank van die Skrif geleer het. Jy behoort te weet dat wanneer van “die Skrifte” of “die Woord” in die sogenaamde “Nuwe Testament” gepraat word, dit die “Tanakh” of “Ou Testament” beteken. Die vroegste geskrifte van die “Nuwe Testament” is ongeveer 50 GJ (Gewone Jaartelling). Gedurende hierdie tyd was dit ‘n bekende, geskrewe feit, om niks by die Skrif by te voeg nie:

Deuternomium 4:2 Julle mag by die woord wat ek (Moses) julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van YHWH julle Elohiem mag onderhou, wat ek (Moses) julle beveel.

Deuternomium 12:32 Al die woorde wat ek (Moses) julle beveel, dit moet julle sorgvuldig doen; moet daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.

Spreuke 30:6 Voeg by Sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap eis en jy as n leuenaar gevind word nie.

Jesaja 30:1 Wee die opstandige kinders, spreek YHWH, wat ‘n plan uitvoer, maar dit is nie uit My nie; wat ‘n verbond sluit, en dit is nie uit My Gees nie, om sonde op sonde te stapel;

Regter:  Wie het die plan uitgevoer in eie gees om die Nuwe Verbond/Nuwe Testament te skryf en dit agter aan My Verbond te haak? Hoe kan jy ‘n boek neem, jou eie hoofstuk agter aanlas en dit dan versprei as “die oorspronklike”? Is dit nie bedrog en teen die wet nie? Hoe dink jy gaan dié wat die Nuwe Testament by Mý Torah gevoeg het, en dit die “Bybel” noem, hulle misdryf vryspring?

Aanbeveel 7 minute YouTube video: Reading Bible with Jesus Glasses (ctrl+click om te sien)

Prokureur:  Maar Yahshua/Jesus is die Woord wat naby ons is! Dit sê in Johannes 1:1 “In die begin was die Woord, en die Woord was met Elohiem, en die Woord was Elohiem.”

Regter:  Korrek gesê: “Die Woord was Elohiem” — dis …. Ek!

Regter:  Dieselfde Hebreeuse woord word in die meeste van hierdie voorbeelde aangetref, hoe kan dit moontlik ‘n mens wees? Die woord “woord” verskyn nie eers in die Skrif tot die 15de hoofstuk van Genesis nie. Hoe kan jy sê die woord was in die begin?

Genesis 15:1-2,7 1Ná hierdie dinge het die woord van YHWH tot Abram (Abraham) gekom in ‘n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ‘n skild en jou loon is baie groot. 2Toe vra Abram: Meester YHWH, wat sal U my gee, aangesien ek sonder kinders heengaan en die erfgenaam van my huis, Eliëser van Damaskus is? 7Verder het Hy vir hom gesê: Ek is YHWH wat jou uitgelei het uit Ur van die Chaldeërs om jou hierdie land in besit te gee.

Regter:  Is dit nie duidelik dat dit My persoonlike woorde is wat Ek sê nie? Dit is duidelik dat Abraham jou in geen onduidelike terme in kennis stel Wie se Woord na hom gekom het nie. In vers 7 bevestig Ekself weer Wie se WOORD dit is. Hoe kan jy My woorde as “my seun” sien?

Regter:  In Genesis 1 het Ek ‘n paar dinge tot stand gebring deur te spreek, ander wat Ek geroep het, ander wat Ek met die hand gevorm en gemaak het. So waar kom “Die Woord” in? Dit is slegs gewone woorde.

Numerie 15:31 Want die woord van YHWH het hy verag en Sy gebod verbreek. Dié siel moet sekerlik uitgeroei word; sy ongeregtigheid is op hom.

Numerie 22:20 En God het in die nag na Bíleam gekom en aan hom gesê: As die manne gekom het om jou te roep, staan dan op, gaan met hulle saam; maar net die woord wat Ek jou sê, dit moet jy doen.

Levitikus 8:5 Toe sê Moses aan die vergadering: Dit is die woord wat YHWH beveel het om te doen.

Exodus 16:16 Dit is die woord wat YHWH beveel het: Samel daarvan in, elkeen na sy behoefte: ‘n gomer vir elke persoon volgens julle sieletal; elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is.

Numerie 36:5 Toe het Moses die kinders van Israel volgens die woord van YHWH gelas en gesê: Die stam van die kinders van Josef praat reg.

Deuternomium 18:20 Maar die profeet wat so vermetel is om ‘n woord in My Naam te spreek wat Ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, dié profeet moet sterwe.

Genesis 41:37 En die woord was goed in die oë van Farao en van al sy dienaars.

Genesis 44:6 En hy het hulle ingehaal en hierdie woorde aan hulle meegedeel.

Jeremia 23:18 Want wie het in die raad van YHWH gestaan, dat hy Sy woord sou sien en hoor? Wie het na Sy woord geluister en dit gehoorsaam?

Die Regter gaan voort: Aangaande die naam “yahshua’” – dit is ‘n algemene Hebreeuse woord wat beteken dat “Yah red”. Wie het besluit om dit as ‘n naam vir iemand te gebruik en waar word hierdie teorie ondersteun in die Skrif (Ou Testament)? Wie het gesê jy kan ‘n naam daarin sien en ‘n godsdiens daaruit begin? Wanneer dit as ‘n naam gebruik word, soos vir ‘Yahoshua běn Nun’ (Joshua die seun van Nun), word dit duidelik uitgespel. Het Ek ooit êrens gesê “Yahshua běn Yahweh”?

Prokureur:  Maar, U Edelagbare, ons het al hierdie kennis van ons vaders geërf en ons het gedink ons verstaan die Skrif en het die kudde soos herders opgepas!

Regter:  Jeremia 23:2 Daarom, so sê Yahweh, die Elohiem van Israel, aangaande die herders wat My volk oppas: “Júlle het My skape verstrooi en hulle verdrywe en na hulle nie omgesien nie. Kyk, Ek straf julle oor die boosheid van julle handelinge”, spreek YHWH.

Jy, die Aangeklaagde:  (Jy kyk na jou geliefde leier en jy sien hoe hy omtrent wegkwyn voor hierdie woorde.)

Regter:  Daar is slegs een ware Herder, Ekself:

Psalm 79:13 En ons, U volk en die skape van U weide, ons sal U vir ewig loof, van geslag tot geslag sal ons U lof vertel.

Psalm 23:1-2 ‘n Psalm van Dawid. YHWH is my herder; niks sal my ontbreek nie. 2Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

Prokureur:  U Edelagbare, maar in ons Bybels sê dit: “Die Here is my herder!” Ons het nie geweet dat dit oor U praat nie!

Regter:  Ja, jy het nie. Omdat jy nie die moeite gedoen het om navorsing te doen en dit te ondersoek nie! My Naam, YHWH, is doelbewus byna 7’000 keer, ja, sewe duisend keer, vanuit mééste Bybel vertalings verwyder. In die vertaler se aantekeninge voor in baie Bybels verklaar hulle egter dikwels dat dit wat hulle die “tetragrammaton” noem, die vier Hebreeuse letters van My Naam, in hoofletters deur die woord “HERE” vervang is.

Jy, die Aangeklaagde:  (Jy sidder, want jy onthou dat jy daardie aantekening voor in jou Afrikaanse Bybel gelees het, maar jy het dit ook nie verder ondersoek nie.)

Prokureur:  U Edelagbare, gee my asseblief nog ‘n kans. Daar is meer as 300 profesieë in die Ou Testament wat deur Yahshua/Jesus die Verlosser vervul word, byvoorbeeld Matthéüs 2:23 En hy het gaan woon in ‘n stad met die naam van Násaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat Hy ‘n Nasaréner genoem sou word.

Regter:  Het jy al ooit probeer om daardie profesie in die Skrif te vind? Dit spyt My om jou in te lig dat daar nie so ‘n profesie bestaan nie.

Regter:  Wat die “meer as 300 profesieë” betref, … hulle is álmal óf verkeerd vertaal, óf uit konteks gebruik en is nie konsekwent met die res van die Skrif nie, óf dit is verdraai óf dit is nie ‘n profesie nie, óf dit is nie eksklusief aan jou “Jesus” nie en kan enigiemand pas, óf dit is ‘n profesie, maar dit is nie deur jou Jesus vervul nie, óf dit dui op die toekomstige komende messias van Israel.

Aanbevole YouTube-video’s: In hierdie dokument word slegs ‘n paar profesieë genoem om dit kompak te hou. Vir ‘n beter begrip van die ander, sien asseblief: 324 Messianic Prophecies (ctrl + klik om oop te maak) en Prophecies fullfilled by Jesus (ctrl + klik om oop te maak)

Prokureur:  (… nou rooi van skaamte) U Edelagbare, wat van Mattheus 27: 9-10? Matthéüs 27:9 Toe is vervul wat gespreek is deur Jeremia, die profeet, toe hy gesê het: “En hulle het die dertig silwerstukke geneem, die prys van die gewaardeerde wat hulle gewaardeer het vanweë die kinders van Israel; 10en hulle het dit gegee vir die grond van die pottebakker, soos die Here my beveel het.”

Regter:  Het jy al ooit probeer om daardie profesie in die boek van Jeremia te vind? Ek is jammer om jou weereens in te lig dat dit nie daar is nie.

Prokureur:  (.. steeds rooi van skaamte en met geen rugsteun van enige van die getuies nie) U Edelagbare, wat van Johannes 2:17 En Sy dissipels het onthou dat daar geskrywe is: “Die ywer vir U huis het my verteer.”

Regter:  O ja, dit is die een wat Christene gewoonlik na verwys, dit is Psalm 69:9, maar dit praat van ‘n dwase sondaar. Hoe pas dit by jou “sondelose” Jesus in?

Prokureur:  (..nou uit idees uit en starend na die kerkvaders in die ry agter hom vir ondersteuning, maar niemand het ‘n antwoord nie. Hy probeer weer.) U Edelagbare, sekerlik, Matthéüs 2:14-15 Hy het toe opgestaan, die Kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. 15En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: Uit Egipte het Ek my Seun geroep.

Regter:  Ek vermoed jy verwys na Hoséa 11:1 Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek My seun geroep.

Dit moet vir jou duidelik wees dat Ek oor Israel praat en Matthéüs het die helfte van die vers uit konteks geruk om dit te probeer kry om sy teorie te pas. Het Ek jou nie gesonde verstand en logika gegee om hierdie leuens uit te redeneer nie? As jy net gelees het, sou jy in vers 2 gesien het dat My seun, Israel, aan die Baäls geoffer het, en vir die gesnede beelde rook laat opgaan het. Hoe pas dit by jou “Jesus”? Die hele gedeelte handel oor Israel, bestaande uit Efraim en Juda. Spesifiek in vers 10 nooi Ek hulle persoonlik om My alleen te volg, maar dít doen jý nie!

Prokureur:  U Edelagbare, wat van Sagaría 13:6 “En as iemand vir hom sê: ‘Watter wonde is daardie tussen jou hande?’, dan sal hy antwoord: ‘So is ek geslaan in die huis van my vriende.’”

Regter:  Het jy nie die hele Sagaría 13 gelees nie? Weet jy nie dat dit na ‘n vals profeet verwys nie, wat in hierdie geval baie waar is van jou Jesus? Selfs John Calvyn, wat agter jou sit, alhoewel hy met baie ander dinge verkeerd was, het getuig dat dit oor ‘n vals profeet is, in deel 31 van sy kommentaar oor Sagaria, nie só nie John?

John Calvin   (John Calvin beaam gedweë vanuit die getuiebank).

Prokureur:  U Edelagbare, wat van die Messiaanse profesie in Psalm 38:11 My geliefdes en my vriende staan terug van my plaag, en my bure staan ver weg.?

Regter:  Dit is weereens ‘n dwase sondaar wat oor bekering praat. Hoe pas dit by jou “sondelose” Jesus in?

Prokureur:  U Edelagbare, wat van Johannes 7:38 “Soos die Skrif gesê het, riviere lewende water sal uit Sy binneste vloei.”?

Regter:  Het jy al ooit probeer om dit in die Skrif te vind?

Prokureur:  U Edelagbare, ek is seker dat dit daar is (weereens kyk hy rond vir ondersteuning van sy kerkvaders, maar hulle bly stil, gevries in hul sitplekke)

Regter:  Ek wil jou graag laat met ‘n paar gedagtes: Het jy geweet dat volgens daai “Nuwe Testament” van jou, Jesus die volgende gesê het waarvan níks waar was óf waar geword het nie, en waarvoor sy volgelinge tot vandag toe moet verskonings vind, óf miskwotasies, misvertalings en misapplikasies van die Skrif moet gebruik om vir hom, hul afgod, op te kom?

Regter:  Dit sê in daai Johannes 3:13: En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. Wat dan van Elia en Henog?

Regter:  Dit sê in daai Romeine 3:10: “Soos geskrywe is, is daar niemand regverdig nie, nee nie een nie!Dit is nêrens in die Skrif te vinde nie. So, Paulus, die skrywer van Romeine, maak My, sowel as jou Jesus, uit as leuenaars. Julle Jesus sê in daardie Matthéüs 1:19 En Josef, haar man, ‘n regverdige

Regter:  en in daardie Matthéüs 12:37 “Want deur jou woorde sal jy regverdig verklaar word, en deur jou woorde sal jy onregverdig verklaar word.”

Regter:  En in daardie Matthéüs 23:35 …sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Kan jy die weersprekings sien? Dit terwyl hulle sélf regverdige mense uit die Skrif (Ou Testament) opnoem?

Regter:  en in daai Matthéüs 23:28 So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en wetteloosheid.

Regter:  Duidelik kan jy sien wat die teenoorgestelde van regverdig/geregtigheid is. Dit is wetteloosheid, wat beteken “sonder Torah”, sonder My Wet. Watter deel hiervan is te moeilik om te verstaan? (In Afrikaans word daar 2 woorde, regverdig en geregtigheid, gebruik vir die Engelse “righteous / righteousness”.)

Deuternomium 6:25 En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie doen voor die aangesig van YHWH onse Elohiem soos Hy ons beveel het.

Psalm 119:142 U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en U wet is waarheid.

Eségiël 18:9 “… in My insettinge wandel en My verordeninge onderhou om eerlik te handel — hy is regverdig, hy sal sekerlik lewe!”, spreek die Meester YHWH.

Regter:  En daar is baie meer teenstrydighede in daai Nuwe Testament boek van jou.

Regter:  In die Skrif het Ek persoonlik gesê in Genesis 6:9 … Noag was ‘n regverdige man, volmaak in sy geslagte. Noag het met Elohiem gewandel.

Eségiël 14:14 … selfs as hierdie drie manne, Noag, Daniël en Job daarin was, sou hulle net hulself red deur hul geregtigheid,” sê die Meester YHWH.

Regter:  Hier is nog een. Dit sê in daardie Matthéüs 11:13-14 “Want al die profete en die wet het tot Johannes geprofeteer. 14En as julle dit wil aanvaar, hy is Elía wat sou kom. Maar dan word dit weerspreek in Johannes 1:21 En hulle het hom gevra: Is jy dan Elía? En hy het gesê: Ek is nie. Is jy die profeet? En hy antwoord: Nee. Hoe is dit moontlik dat jou “Nuwe Testament” hom weerspreek oor so ‘n belangrike onderwerp?

Regter:  En hier is ‘n ander een… In daardie Matthéüs 16:16-17 En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God. 17En Jesus antwoord en sê vir Hom: Geseënd is jy, Simon Bar Jonah, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar My Vader in die hemele. Maar in die boek van Johannes openbaar dit duidelik wie dit is wat aan Simon Petrus vertel het wie die Messias is: Johannes 1:40-42 Andréas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat van Johannes gehoor en Hom gevolg het. 41En eers het hy sy eie broer Simon gevind en vir hom gesê: “Ons het die Messias gevind,” dit is, as dit vertaal word, die Christus. 42En hy het hom na Jesus gebring. Het jou Jesus nie geweet wat gebeur het nie en dat dit Andréas was wat vir hom gesê het nie?

Regter:  In Esegiël het Ek deur My profeet gepraat en gesê dat die Messias / Prins ‘n sondoffer vir homself sal bring. Hoe kan jou Jesus dit doen as hy dan die “sondoffer” was én as hy sondeloos was?

Eségiël 45:22 En die prins moet op dié dag vir homself en vir die hele volk van die land ‘n sondofferbul berei.

Regter:  Ek rig aan jou een finale vraag: Kom Ons veronderstel dat die storie van die Nuwe Testament alles waar en goed was, en dat Ek ‘n seun gehad het wat Jesus genoem was en selfs dat hy vir jou sondes gesterf het. Waar in Torah het Ek enige vereiste gegee om in so ‘n persoon te glo, om as regverdig beskou te word?

Prokureur:  U Edelagbare, daar staan in Genesis 15:6 En hy (Abraham) het in YHWH geglo, en Hy het dit vir hom gereken vir geregtigheid.

Regter:  Jy antwoord nie die vraag nie. Ek het geen so ‘n vereiste aangaande jou Jesus gegee nie. In die vers wat jy aangehaal het, het Abraham in MY geglo en daarom is dit vir hom gereken vir geregtigheid. Vooropgestelde idees het jou weereens mislei.

Regter:  Maar Ek is bly dat jy dié vers genoem het. Dit is dié een wat Paulus gebruik (in Romeine 4:2-5) om mense te bedrieg om te dink dat Abraham regverdi(righteous) verklaar is deur slégs geloof, terwyl die Skrif duidelik sê dat dit vir hom gereken is vir geregtigheid (righteousness). As ‘n onregverdige ophou om ‘n afgod te aanbid, word dit vir hom gereken vir geregtigheid (righteousness). Maar maak dit hom regverdi(righteous) as hy nogsteeds varkvleis eet, op Saterdae werk (Sabbat) en baie leuens vertel en nooit berou het of vergifnis vra of spyt is oor sy verkeerde dade nie? Elkeen van hierdie dinge waarvan hy hom bekeer, sal vir hom gereken word vir geregtigheid (righteousness), en sodra hy sy beste doen met sy hele hart, om My wette te hou, sal hy regverdi(righteous) verklaar word. Abraham was dus regverdi(righteous) omdat hy My wette en opdragte gehou het en het ‘n ekstra regmerk  gekry vir sy vertroue/geloof in My.

Regter:  Waar die skeppers van die Christendom die mense onkant gevang het, was met hierdie juiste stelling: Romeine 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, Romeine 3:10 soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, nee, selfs nie een nie! Dit is die grootste leuen ooit en word nêrens in die Ou Testament gevind nie!

Regter:  Dit is duidelik dat jy terselfdetyd terwyl jy regverdig verklaar is, sonde kan doen. Dit beïnvloed nie onmiddellik jou geregtigheid (righteousness) nie. Jou geregtigheid (righteousness) word beïnvloed deur wat jy daaraan doen. (Dink byvoorbeeld aan koning Dawid.) As jy in jou hart berou het en fisies vergifnis vra, kan jou geregtigheid (righteousness) selfs groter word. Hierdie voorreg, van jou geregtigheid (righteousness) wat nog groter word, is van jóú ontneem deur die lering van ‘n messias wat alles op homself geneem het. Jy kan dus nie meer regverdig (righteous) wees nie. Volgens daardie leerstelling is jou Jesus regverdig (righteous) namens jou.

Regter:  Ons sien in daardie Lukas dat hulle steeds die regte idee gehad het – dat die een wat berou het, regverdig (righteous) word of bly. Lukas 15:7 Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege en negentig regverdiges wat die bekering nie nodig het nie.

Regter:  Hoekom het julle dinge gaan kompliseer met die Nuwe Testamentiese geskrifte deur dit te verander van: “om regverdig (righteous) te wees deur Torah te doen en regverdig (righteous) te bly deur berou”, na: “geregtigheid (righteousness) is onbereikbaar en jy moet ‘n middelaar hê om namens jou op te tree”? Dit is alles in Torah in perfekte harmonie, sedert die begin en dit het nooit verander nie en sal ook nie.

Prokureur:  U Edelagbare, ons het nie van beter geweet nie!

Regter:  Jy onthou daardie dokument “Jou Hofsaak”, wat jy so vlugtig deurgegaan en eenkant toe geskuif het, al het jy gevoel jy moet eintlik aandag daaraan gee en ondersoek instel, waarin Ek al hierdie dinge vir jou duidelik uiteengesit het?

Regter:  Levitikus 5:17 En as iemand sondig en iets doen wat hy nie moes doen nie teen enige van die bevele van YHWH, selfs al was hy onbewus daarvan, hy sal steeds skuldig wees en sy ongeregtigheid moet dra.

Regter:  Jy kon enige dag van jou lewe vergifnis gevra het en boonop het Ek vir jou Yom Kippur (Levitikus 23:26-32), die Dag van Versoeninge, ‘n spesiale dag, gegee om vergifnis te vra en te ontvang, selfs vir sondes waarvan jy nie bewus is nie.

Gavel

Regter:  My woorde is onherroeplik. Jý het jou lot verseël. Die Skrif het jou vonnis reeds geopenbaar.

Regter:  Béíde Aangeklaagde en Prokureur is skuldig bevind.

Regter:  Die hofsaak is afgehandel. Die Hof kan nou verdaag.

Geagte Leser,

Die oordeel het nog nie plaasgevind nie, maak die meeste van jou tyd, sodat jy nie eendag skaam en sonder woorde sal wees nie! En ja, in teenstelling met wat ons predikers ons altyd vertel het, KAN ons die Skrif sélf lees en verstaan! Gló wat jy lees, want ja, dit bedóél régtig wat dit sê, maklik en eenvoudig, sodat selfs ‘n kind wat 7 jaar oud was met die eerste Torah lesing, dit kon verstaan en doen!

Deuternomium 31:10,12 En Moses het aan hulle bevel gegee en gesê: Aan die einde van sewe jaar, op die bepaalde tyd van die jaar van kwytskelding, op die Hutte Fees (Festival of Sukkot), laat die volk byeenkom, die manne en die vroue en die kinders en jou vreemdeling wat in jou poorte is, dat hulle kan hoor en dat hulle kan leer om YHWH julle Elohiem te vrees en sorgvuldig al die woorde van hierdie wet (Torah) te doen.

Josua 8:35 Daar was geen woord van alles wat Moses beveel het, wat Josua nie voorgelees het voor die hele vergadering van Israel, met die vroue en die kinders en die vreemdeling wat onder hulle saamgetrek het nie.

Spreuke 8:8-9 Al die woorde van my mond is regverdig (righteous), daarin is niks wat slinks of vals is nie, hulle is almal duidelik vir die verstandige en reguit vir die wat kennis gevind het.

Psalm 119:130 Die opening van U woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.

Jesaja 48:17 So sê YHWH, jou Verlosser, die Heilige van Israel: ‘Ek is YHWH jou Elohiem, wat jou leer wat vir jou die beste is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan.’

Psalm 119:97-106 97Hoe lief het ek U wet; dit is my bepeinsing die hele dag. 98gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. 99Ek is verstandiger as al my leermeesters, want U getuienisse is my bepeinsing. 100Ek het meer verstand as die bejaardes, want ek bewaar U bevele. 101Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek U woord kan bewaar. 102Ek het van U verordeninge nie afgewyk nie, want U het my geleer. 103Hoe soet is U beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. 104Uit U bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke valse lering. 105U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. 106Ek het gesweer, en dit gehou, om U regverdige verordeninge te onderhou.

Deuternomium 4:9 Neem jou net in ag en wees terdeë op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie; en jy moet dit aan jou kinders en jou kleinkinders bekend maak.

Deuternomium 11:19 en leer jy dit aan julle kinders deur daaroor te praat as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan;

Sien ook die hele Psalm 78 – absoluut wonderlik wanneer gelees sonder vooropgestelde leerstellings!

Hier volg ‘n paar interessante verse wat dui op die straf van diegene wat na afgode hardloop en na die Christendom of enige ander godsdiens of kult streef en weier om van hul verkeerde maniere, gebruike en gelowe af weg te draai:

Deuternomium 32:39 Aanskou nou dat dit Ek is en daar is geen Elohiem buiten My nie. Ek maak dood en Ek maak lewend, Ek het verbrysel en Ek genees; en daar is niemand wat uit My hand red nie!

Deuternomium 32:41 As Ek My glinsterende swaard skerp gemaak het en my hand na die strafgerig gryp, sal Ek wraak oefen op My teëstanders en vergeld die wat My haat.

Spreuke 30:6 Voeg by Sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap eis en jy as ‘n leuenaar openbaar word nie.

Jeremia 23:19 Kyk, ‘n storm van YHWH, grimmigheid het uitgegaan, ja, ‘n dwarrelstorm! Op die hoof van die afvallige mense breek dit los.

Jeremia 23:20 Die toorn van YHWH sal nie afgewend word nie, totdat Hy uitgevoer en tot stand gebring het die besluite van Sy hart. Aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan.

Deuternomium 6:15 want YHWH jou Elohiem is ‘n jaloerse Elohiem in julle midde — sodat die toorn van YHWH jou Elohiem nie teen jou ontvlam en Hy jou van die aarde verdelg nie.

Deuternomium 7:3,4 Jy mag ook nie met hulle ondertrou nie — jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie, want hy sal jou seun van My afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toorn van YHWH teen julle ontvlam en Hy jou gou verdelg.

10. Interessante verse wat dikwels verkeerd gelees word:

Die wysste man op aarde, Shlomo Ha’melech (koning Salomo) het gesê:

1Konings 8:23 en gesê: YHWH, Elohiem van Israel, daar is bo in die hemel of onder op die aarde geen Elohiem soos U nie, wat die verbond en die goedheid hou vir U knegte wat voor U aangesig wandel met hulle hele hart. Waar was Jesus toe Salomo hierdie woorde gese het?

Jeremia 23:21 Ek het die profete nie gestuur nie, tog het hulle geloop; Ek het nie met hulle gespreek nie, tog het hulle geprofeteer.

Deuternomium 6:4 Hoor, O Israel, YHWH ons Elohiem, YHWH is een! (Eén, nié twee óf drie nie!)

Deuternomium 6:13 Jy moet YHWH jou Elohiem vrees en Hom dien, en by Sy Naam moet jy sweer.

Deuternomium 6:14 Julle mag nie agter ander gode aanloop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie —

Jeremia 26:13 Maak dan nou julle weë en julle dade goed, en gehoorsaam die stem van YHWH julle Elohiem, dan sal dit YHWH berou oor die onheil wat Hy teen julle gespreek het.

1Konings 8:57 YHWH ons Elohiem is met ons soos Hy met ons vaders gewees het, Hy verlaat ons nie en verwerp ons ook nie —

Josua 23:11 Neem julle dan terdeë in ag ter wille van julle siele, om YHWH julle Elohiem lief te hê.

11. Wat is geregtigheid:

Deuternomium 6:25 En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie doen voor die aangesig van YHWH ons Elohiem, soos Hy ons beveel het.

1Konings 8:61 Laat julle hart dan volkome met YHWH ons Elohiem wees om te wandel in Sy insettinge en Sy gebooie te onderhou, soos op hierdie dag.

Deuternomium 25:16 … Almal wat onreg doen, is ‘n gruwel vir YHWH jou Elohiem.

Selfs daardie Nuwe Testament, so vals soos dit is, het ‘n paar dinge reg. In teenstelling met homself sê dit: 1Johannes 3:7 Kleintjies, laat niemand julle mislei nie. Die een wat geregtigheid doen, is regverdig, net soos Hy regverdig is. Let wel, dit sê dóén — nie net “glo nie!

12. Besnydenis

‘n Vinnige, feitelike studie oor die besnydenis. Kom ons kyk na wat die Skrif daaroor sê, deur AL die skrifte te lys wat die woord “besnydenis” of “besny” en “voorhuid” in het en sien wat die Skepper in hierdie verband sê.

 • Die woorde “besny” en “besnydenis” verskyn ongeveer 70 keer in die Skrif in 59 verse.

 • Ten minste 12 keer word dit beveel deur YHWH Self!

Wie het die besnydenis nutteloos verklaar? (Gekopieer uit Wikipedia & vertaal)

Die Rooms-Katolieke Kerk

Histories het die Rooms-Katolieke Kerk die godsdienstige besnydenis vir sy lede in die Cantate Domino, wat tydens die 11de Raad van Florence in 1442 geskryf is, veroordeel. [36] Hierdie besluit is gegrond op die oortuiging dat die doop die besnydenis vervang het (Kol 2: 11-12), [37] en kan ook ‘n reaksie wees op Koptiese Christene, wat besnydenis uitgeoefen het.

Die balans van nadeel teenoor voordeel van mediese prosedures, soos omskryf in die Riglyne 29 en 33 van die Etiese en Godsdienstige Riglyne vir Katolieke Gesondheidsorgdienste (Nasionale Konferensie van Katolieke Biskoppe) [40], is ook geïnterpreteer om [38] die beoefening van die besnydenis te ondersteun en te verwerp [41]. Hierdie argumente verteenwoordig die gewete van die individuele skrywers, en nie die amptelike houding van die Rooms-Katolieke Kerk nie. Die mees onlangse verklaring deur die Rooms-Katolieke Kerk was dié van Sy Heiligheid Pous Benedictus XVI:

“Die Antioch-kerk het Barnabas op ‘n missie met Paulus gestuur, wat bekend geword het as die eerste sendingreis van die Apostel. Saam met Paulus het hy na die sogenaamde Raad van Jerusalem gegaan waar ‘n grondige ondersoek na die vraag ingestel is. Die Apostels en die ouderlinge het besluit om die besnydenis te beeindig sodat dit nie meer ‘n kenmerk van die Christelike identiteit was nie (vgl. Handelinge 15: 1-35). Dit was ten einde amptelik bekend gemaak dat die kerk van die heidene, ‘n kerk sonder besnydenis is en kinders van Abraham bloot deur geloof in Christus. “[42]

Met die uitsondering van die herdenking van Jesus se besnydenis in ooreenstemming met die Joodse praktyk, is besnydenis nie deel van die Rooms-Katolieke praktyk nie. Volgens ‘n brief van Cyprian van Carthago is die besnydenis van die vlees vervang deur die besnydenis van die gees.

Dit toon duidelik dat besnydenis aanvaar en uitgevoer is tot die 14de eeu en daarna. Dis ook duidelik dat die Heidense Christen Geloof se grondslag deur mense soos jyself besluit is en nie deur die Skepper nie.

Die verbond / ooreenkoms / Testament:

Genesis 17:5-14 5Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ‘n vader van ‘n menigte van nasies. 6En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. 7En Ek sal My verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n Elohiem te wees en vir jou nageslagjou. 8En Ek sal aan jou en jou nageslagjou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ‘n ewige besitting; en Ek sal vir hulle ‘n Elohiem wees. 9Verder het Elohiem aan Abraham gesê: Maar jy moet My verbond hou, jy en jou nageslag ná jou, van geslag tot geslag. 10Dit is My verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag ná jou: Almal wat manlik onder julle is, moet besny word — 11julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle. 12‘n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie — 13die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan My verbond in julle vlees wees as ‘n ewige verbond. 14En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die vlees van sy voorhuid besny is nie — dié siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word: hy het My verbond verbreek.

Genesis 17: 7 sit duidelik die verbond uiteen. Die fondasie van hierdie verbond is: “Ek (YHWH), sal jou Elohiem wees”. In die Skrif, wanneer iets meer as een keer genoem word, is dit vir ‘n rede. In vers 8 herhaal dit die grondslag van hierdie verbond.

Genesis 17:10 Dit is My verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag ná jou: Almal wat manlik onder julle is, moet besny word.

Om deel te wees van hierdie verbond MOET JY volgens hierdie vers besny word. Wie het dit gesê? YHWH Self! Het YHWH ooit enige mens bv Paulus aangestel en outoriteit gegee om Sy EWIGE VERBOND te verander?

Genesis 17:11 En julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle.

Om deel te wees van hierdie verbond MOET JY volgens hierdie vers besny word. Wie het dit gesê? YHWH Homself!

Genesis 17:12 ‘n Seuntjie van agt dae dan onder julle moet besny word, almal wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en enige vreemdeling wat met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie —

‘n Uitlander kan slegs deel van hierdie verbond word as hy besny word. Wie het dit gesê? YHWH Homself!

Genesis 17:13 Hy wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan My verbond in julle vlees wees as ‘n ewige verbond.

Hierdie verbond is VIR EWIG! Wie het dit gesê? YHWH Homself!

Genesis 17:14 En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die vlees van sy voorhuid besny is nie — dié siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word: hy het My verbond verbreek.

Jy kan nie deel wees van die verbond tensy jy besny word nie. Wie het dit gesê? YHWH Homself!

Genesis 17:23 Daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abraham, en hy het die vlees van hulle voorhuid nog op daardie selfde dag besny, soos Elohiem met hom gespreek het.

Die besnydenis is ‘n opdrag van YHWH, nie van enige mens nie (Paulus ingesluit).

Genesis 17:24 En Abraham was nege en negentig jaar oud toe hy aan die vlees van sy voorhuid besny is.

Jy is nooit te oud om besny te word nie!

Genesis 17:25 En sy seun Ismael was dertien jaar oud toe hy aan die vlees van sy voorhuid besny is.

Ismael sou waarskynlik nie ‘n belofte van YHWH ontvang het as hy nie besny was nie, maar die besnydenis het hom deel van die verbond gemaak. Daarom het YHWH hom ‘n soortgelyke belofte gegee.

Genesis 17:26 Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny.

Gehoorsaamheid.

Genesis 17:27 En al die manne van sy huis — die wat in sy huis gebore en die wat van vreemdelinge met geld gekoop is, is saam met hom besny.

Bevestiging en gehoorsaamheid.

Genesis 21:4 En Abraham het sy seun Isak besny toe hy agt dae oud was, soos Elohiem hom beveel het.

Bevestiging dat dit ‘n OPDRAG van Elohiem is! En bevestiging dat Abraham gehoorsaam was daaraan!

Genesis 34:14 En sê vir hulle: Ons kan dit nie doen om ons suster aan ‘n man te gee wat die voorhuid het nie, want dit sou ‘n skande vir ons wees.

Die besnede moet nie met die onbesnedenes ondertrou nie, want jy sal van die verbond afgesny word.

Genesis 34:15 Net op hierdie voorwaarde kan ons inwillig: as julle word soos ons deurdat almal wat manlik is onder julle, besny word.

Geen keuse nie. Dit is ‘n OPDRAG!

Genesis 34:17 Maar as julle nie na ons luister om besny te word nie, dan neem ons ons dogter en ons trek weg.

Geen kompromie nie.

Genesis 34:22 Maar slegs op hierdie voorwaarde sal die manne inwillig om by ons te woon, om een volk te word: as almal wat manlik is onder ons, besny word soos hulle besny is.

Geen kompromie nie.

Genesis 34:24 En hulle het geluister na Hemor en na sy seun Sigem almal wat uit sy stadspoort uitgegaan het; en almal wat manlik was, is besny, almal wat uit sy stadspoort uitgegaan het.

Geen kompromie nie.

Exodus 4:26 En Hy het hom laat staan. Toe het sy gesê: “Jy is ‘n bruidegom van bloed”, — as gevolg van die besnydenis.

Ongehoorsaamheid het ernstige implikasies. Moses het sy seun amper verloor omdat hy hom nie op die 8ste dag besny het nie. Sien ook die boek van Yahsher vir die bevestiging van hierdie voorval.

Exodus 6:12 (6:11) Maar Moses het voor die aangesig van YHWH gespreek en gesê: “As die kinders van Israel na my nie geluister het nie, hoe sal Farao dan na my luister, want ek is onbesnede van lippe?”

Wanneer besnydenis nie van die vlees/voorhuid is nie, word dit uitdrukllik gespesifiseer soos hier beskryf: “onbesnede lippe”.

Exodus 6:30 (6:29) Toe sê Moses voor die aangesig van YHWH: “Ek is onbesnede van lippe! Hoe sal Farao dan na my luister?”

Wanneer besnydenis nie van die vlees/voorhuid is nie, word dit uitdrukllik gespesifiseer soos hier beskryf: “onbesnede lippe”.

Exodus 12:44 Maar elke slaaf wat ‘n man met geld gekoop het, dié moet hy besny; dan kan hy daarvan eet.

Niemand mag van die Peshach (Pasga) eet tensy hy in die vlees besny is nie. Geen uitsonderings!

Exodus 12:48 En as ‘n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van YHWH die Pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is, besny word; en dan mag hy nader kom om dit te vier, en hy sal soos ‘n kind van die land wees. Maar géén onbesnedene mag daarvan eet nie.

Geen manlike mag van die Peshach (Pasga) eet tensy in die vlees besny is nie. Een wet vir die Israeliet en die vreemdeling. Geen uitsonderings!

Levitikus 12:3 En op die agtste dag moet hy aan die vlees van sy voorhuid besny word.

Dit is ‘n bekende feit en medies bewys dat ‘n baba op die 8ste dag die hoogste vlakke van Vitamien K weerstand teen infeksie het – Interessant, is dit nie?

Levitikus 19:23 En as julle in die land inkom en allerhande vrugtebome plant, moet julle hulle vrugte as onbesnede beskou; drie jaar lank moet dit vir julle as onbesnede wees; dit word nie geëet nie.

Net soos jy die verbond verbreek wanneer jy met die onbesnedenes meng, is dit teen YHWH se bevel om die eerste drie jaar van die vrug van ‘n boom te eet. Nie besny word nie = hou nie die opdrag nie = sonde.

Levitikus 26:41 sodat Ék My ook teen hulle versit het en hulle in die land van hulle vyande ingebring het – as hulle onbesnede hart hom dan verneder en hulle aanvaar die straf vir hul ongeregtigheid,

Let daarop dat die Skrif altyddeur, wanneer van die besnydenis gepraat word, dit die vlees/voorhuid betref, tensy dit spesifiseer dat dit praat van die hart of lippe. Let ook daarop dat besnydenis van die hart NIE ‘n Nuwe Verbonds-ontdekking is NIE. Hoe kan dit dan die besnydenis van die vlees vervang in die Nuwe Tetament?

Deuternomium 10:16 Besny dan die voorhuid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie.

Hier praat YHWH met reeds besnede Israeliete en vra Hy dat hulle ook in die hart besny moet word. Dus, soos reeds uitgewys, is dit geen Nuwe Testament konsep nie.

Deuternomium 30:6 En YHWH jou Elohiem sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om YHWH jou Elohiem lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.

Die besnydenis in die hart hou nie verband met die verbond met Abraham nie. As jy YHWH lief het en Sy Torah doen, omdat jy Hom liefhet, is jy in jou hart besny. Sodra jy geleer het om Hom lief te hê, sal jy geniet om Hom te gehoorsaam en sodoende al Sy opdragte te doen – wat besnydenis van die vlees insluit.

Josua 5:2 In dié tyd het YHWH vir Josua gesê: “Maak vir jouself messe van flint en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer.”

Dit is nog steeds dieselfde opdrag van YHWH! Is daar enige opdrag in Torah waar YHWH gesê het, “jy kan nou ophou om dit te doen”? GEEN Israeliet kon die Beloofde Land binnekom sonder om besny te wees nie.

Josua 5:3 Toe het Josua vir hom messe van flint gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorhuide.

Die opdrag word gehoorsaam, nog steeds geen keuses en geen kompromie nie.

Josua 5:4-5 4En dit is die rede waarom Josua hulle besny het: Die hele volk wat uit Egipte uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op pad in die woestyn gesterwe, op hulle trek uit Egipte. 5Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede; maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het hulle nie besny nie.

Wanneer heidene by die Israeliete aangesluit het nadat hulle die land binnegekom het, was hulle nie toegelaat om van die Peshach (Pasga) te eet nie, tensy hulle besny is in die vlees. Steeds dieselfde verbond waarop dit betrekking het. Ek reken dit was YHWH se manier om seker te maak dat elke man in die land besny sal word, omdat Peshach veronderstel was om jaarliks gevier/gedenk te word. Steeds, streng gehoorsaamheid, geen keuses, geen uitsonderings en geen kompromie nie.

Josua 5:7 Maar in hulle plek het Hy hul seuns gestel; dié het Josua besny; want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie.

Streng gehoorsaamheid word vereis.

Josua 5:8 En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hul plek in die laer gebly totdat hulle gesond was.

Beslis, onmiskenbaar die besnydenis van die vlees!

Rigters 14:3 Maar sy vader en sy moeder sê vir hom: “Is daar onder die dogters van jou broers en onder my hele volk nie ‘n vrou, dat jy heengaan om ‘n vrou uit die Filistyne, die onbesnedenes, te neem nie?” En Simson sê aan sy vader: “Neem haar vir my, want sy geval my.”

Dit is direk teen die Torah om ‘n vrou te neem wat uit die fisiese onbesnedenes gebore is.

Rigters 15:18 Daarop kry hy baie dors en roep YHWH aan en sê: U het deur die hand van U kneg hierdie groot verlossing gegee, en moet ek nou van dors sterwe en in die hand van die onbesnedenes val?

‘n Definitiewe en duidelike onderskeid tussen die mense van YHWH (nie net die Jode nie, maar almal wat by die verbond aangesluit het deur gehoorsaam te wees aan YHWH en wat besny is) en die heidene – is die besnydenis van die vlees.

1Samuel 14:6 Jónatan dan het aan die dienaar wat sy wapens dra, gesê: Kom, ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenes; miskien sal YHWH vir ons optree, want by YHWH is daar geen verskil om deur baie of deur min te verlos nie.

Weereens, duidelike onderskeid tussen die twee kante, deur die besnydenis van die vlees.

1Samuel 17:26 Daarop het Dawid die manne wat by hom staan, gevra en gesê: Wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende Elohiem durf uitdaag?

Weereens, definitiewe onderskeid in die besnydenis wat beteken dat die Filistyn nie deel van die verbond is nie.

1Samuel 17:36 U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende Elohiem uitgedaag het.

Weereens, definitiewe onderskeid in die besnydenis wat beteken dat die Filistyn nie deel van die verbond is nie.

1Samuel 31:4 En Saul het aan sy wapendraer gesê: Trek jou swaard uit en deurboor my daarmee, anders kom hierdie onbesnedenes en deurboor my en dryf die spot met my. Maar sy wapendraer wou nie, omdat hy baie bevrees was. Daarop neem Saul die swaard en val daarin.

Dit is ‘n skande as die onbesnedenes teen jou wen in die geveg, selfs wanneer jy teen die Woord van YHWH gegaan het.

2Samuel 1:20 Vertel dit nie in Gat, verkondig dit nie op die strate van Askelon nie, sodat die dogters van die Filistyne hulle nie verheug, die dogters van die onbesnedenes nie jubel nie!

Duidelike onderskeid tussen die besnedenes en onbesnedenes. Dit is ‘n smaad vir die besnedenes as hulle ongehoorsaam was aan YHWH (ongehoorsaamheid = nie in die hart besny nie) en het dus in die hande van die Lewende Elohiem geval.

1Kronieke 10:4 En Saul het aan sy wapendraer gesê: Trek jou swaard uit en deurboor my daarmee; anders kom hierdie onbesnedenes en dryf die spot met my. Maar sy wapendraer wou nie, omdat hy baie bevrees was. Daarop neem Saul die swaard en val daarin.

Besnydenis is nie ‘n nietige saak nie. Sha’ul het sy besnede wapendraer gevra om hom dood te maak. Vir Sha’ul was selfmoord ‘n voorkeuropsie eerder as om deur ‘n onbesnedene gedood te word.

Jesaja 52:1 Ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, O Sion, trek jou sierlike klere aan, O Jerusalem, heilige stad! Want in jou sal verder geen onbesnedene of onreine meer inkom nie.

Die onbesnedenes in vlees word nie toegelaat in die nuwe Jerusalem nie. Hierdie profesie moet nog vervul word.

Jeremia 4:4 Besny julself vir YHWH en verwyder die onbesnedenheid van julle harte, manne van Juda en inwoners van Jerusalem, dat My grimmigheid nie soos ‘n vuur uitgaan en brand sonder dat iemand kan blus nie, weens die boosheid van julle handelinge.

‘n Spesifieke opdrag van YHWH aan die besnedenes (Israeliete) om hulle harte óók te besny. Weereens word spesifiek genoem dat dit die hart én die vlees is.

Jeremia 6:10 Wie sal ek toespreek en waarsku, dat hulle kan hoor? Kyk, hulle oor is onbesnede, sodat hulle nie kan luister nie. Kyk, die woord van YHWH is vir hulle ‘n smaad, hulle het daar geen behae in nie.

Net soos die onbesnede heidene hulle nie in YHWH verheug nie en nie deel van Sy verbond is nie, is jou ore, as jy nie na YHWH luister om Sy Torah en Gebooie te doen nie. Weereens sê dit spesifiek “die oor”, “die hart”, “die lippe”, ens. wanneer daar nie van die vlees/voorhuid gepraat word nie.

Jeremia 9:25 Kyk, daar kom dae, spreek YHWH, dat Ek sal straf almal wat besny is, saam met die onbesnede

Weereens is dit besnydenis in die vlees, en wys dat as jy besny word, dat jy nie noodwendig gered word nie, maar as jy onbesnede is, is jy beslis NIE deel van die verbond nie en sal jy nie in Jerusalem toegelaat word nie.

Jeremia 9:26 oor Egipte en Juda en Edom en oor die kinders van Ammon en Moab en oor almal wat die rand van hulle hare wegskeer, wat in die woestyn woon; want al die heidene is onbesnede, maar die hele huis van Israel is onbesnede van hart.

Perfekte voorbeeld van onderskeid tussen vleeslike besnydenis en besnydenis van die hart. Jy benodig albei! Dit wys duidelik dat as jy ‘n heiden is, onbesnede in VLEES, vir YHWH is jy soortgelyk aan die besnede Israeliete, wat nie in hul harte besny is nie.

Eségiël 28:10 Jy sal die dood van onbesnedenes sterwe, deur die hand van vreemdes; want Ek het dit gesê, spreek die Meester YHWH.

Die dood van die onbesnedenes dui op die fisies onbesnede heiden wat doodgeslaan is. Diegene wat nie in vlees besny is nie, is bestem vir die Put.

Eségiël 31:18 Met wie kan jy vergelyk word in heerlikheid en grootheid onder die bome van Eden? En tog sal jy neergewerp word saam met die bome van Eden na die dieptes van die aarde; tussen die onbesnedenes sal jy lê, saam met die wat verslaan is deur die swaard. Dit is Farao en sy hele menigte, spreek die Meester YHWH.

Farao en sy hele menigte was onbesnede in vlees.

Eségiël 32:19 Is jy meer aansienlik as ander? Daal af, en laat jou neerlê by die onbesnedenes.

Weereens, sluit aan by die dooies wat nie deel van die verbond is nie en ook nie die land mag binnegaan nie.

Eségiël 32:21 Die magtigste onder die helde sal hom toespreek uit die graf uit, saam met die wat hom help: ‘Hulle het neergedaal, hulle lê saam die onbesnedenes, verslaan deur die swaard.’

Weereens, sluit aan by die dooies wat onbesnede is in vlees, wat nie deel van die verbond is nie.

Eségiël 32:24 Daar is Elam en sy hele menigte rondom sy graf, hulle is almal verslaan, geval deur die swaard, hulle wat onbesnede neergedaal het in die onderste plekke van die aarde, omdat hulle skrik voor hulle versprei het in die land van die lewendes. En nou dra hulle hul skande saam met die wat in die Put neergedaal het.

Weereens, sluit aan by die dooies wat onbesnede in vlees is en wat nie deel van die verbond is nie.

Eségiël 32:25 Onder die wat verslaan is, het hulle vir hom ‘n bed gemaak saam met sy hele menigte; rondom hom is hulle grafte; hulle is almal onbesnede, verslaan deur die swaard, vir die skrik wat hulle ingeboesem het in die land van die lewendes; en nou dra hulle hul skande by die wat in die Put neergedaal het. Onder die wat verslaan is, is hy neergelê.

Weereens, sluit aan by die dooies, die onbesnedenes in vlees, wat nie deel van die verbond is nie. Dit is ‘n skande.

Eségiël 32:26 Daar is Meseg en Tubal en sy hele menigte; met al hulle grafte rondom; hulle is almal onbesnede, verslaan deur die swaard, omdat hulle skrik ingeboesem het in die land van die lewendes.

Weereens, sluit aan by die dode (die onbesnedenes in vlees) wat nie deel van die verbond is nie. Hoeveel keer moet dit herhaal word voordat mense dit verstaan?

Eségiël 32:27 Maar hulle al nie lê by die helde wat geval het uit die onbesnedenes, wat na die doderyk neergedaal het saam met hulle oorlogswapens en wie se swaarde onder hulle hoofde neergelê is nie. Maar hulle ongeregtighede is op hulle gebeente, as gevolg van die skrik vir die helde in die land van die lewendes.

Weereens, sluit aan by die dode (onbesnedenes in vlees) wat nie deel van die verbond is nie.

Eségiël 32:28 Jy sal ook verbreek word onder die onbesnedenes, en jy sal lê by die wat deur die swaard verslaan is.

Weereens, sluit aan by die dode (onbesnedenes in vlees) wat nie deel van die verbond is nie.

Eségiël 32:29 Daar is Edom, sy konings en al sy prinse, wat ondanks hulle dapperheid neergelê is by die wat verslaan is deur die swaard; hulle lê by die onbesnedenes en by die wat in die Put neergedaal het.

Weereens, sluit aan by die dode (onbesnedenes in vlees) wat nie deel van die verbond is nie.

Eségiël 32:30 Daar is die prinse van die Noorde, hulle almal, en al die Sidoniërs wat neergedaal het saam met die wat verslaan is, as gevolg van die skrik wat hulle ingeboesem het; en nou lê hulle onbesnede by die wat verslaan is deur die swaard, en dra hulle skande saam met die wat in die Put neergedaal het.

Weereens, sluit aan by die dode (onbesnedenes in vlees) wat nie deel van die verbond is nie.

Eségiël 32:32 Want Ek het skrik vir hom versprei in die land van die lewendes; daarom sal hy neergelê word onder die onbesnedenes, by die wat verslaan is deur die swaard — Farao en sy hele menigte, spreek die Meester YHWH.

Weereens, sluit aan by die dode (onbesnedenes in vlees) wat nie deel van die verbond is nie.

Eségiël 44:7 Omdat julle uitlanders ingebring het, onbesnedenes van hart en onbesnedenes van vlees, om in my heiligdom te wees, om dit, my huis, te ontheilig; toe julle my brood, vet en bloed gebring, en hulle my verbond verbreek het by al julle gruwels.

Jy benodig ALBEI! Besnydenis van die hart én besnydenis van die vlees.

Eségiël 44:9 So sê die Meester YHWH: Geen uitlander, onbesnede van hart en onbesnede van vlees, mag in My heiligdom ingaan, van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is nie.

Jy benodig albei om in Sy afgesonderde/heilige plek te kan inkom.

Hábakuk 2:16 Jy het jou versadig met skande in plaas van met eer — drink, jy ook, en wees ontbloot as onbesnede. Na jou toe sal die beker van die regterhand van YHWH omgaan, en groot skande sal jou eer tref.

Let daarop dat dit ‘n skande is om onbesnede te wees in vlees en te sê dat jy deel van Sy volk is!

Gekopieër en vertaal vanaf:

http://www.discovercreation.org/blog/2012/07/31/8th-day-circumcision/

Waarom die 8ste dag? In Judaïsme word besnydenis beskou as ‘n simbool van die verbond tussen God en die Joodse volk. Die daad van besnydenis word die bris genoem, wat letterlik “verbond” beteken. Een van die redes waarom die besnydenis op die agtste dag plaasvind, is dat die pasgebore baba ‘n volledige week wat ‘n Sabbat insluit, deurleef het. Sodra die baba die “heiligheid” van ‘n Sabbat ervaar het, kan hy die verbond van die Joodse volk betree.

Nog ‘n rede vir die 8ste dag handel oor bloedstolling. Bloedstolling is afhanklik van 3 faktore: bloedplaatjies, protrombien en vitamien K (wat verantwoordelik is vir protrombienproduksie en word deur bakterieë in die dermkanaal geproduseer). Holt en McIntosh, in hul klassieke werk, Holt Pediatrics, het opgemerk dat ‘n pasgebore baba ‘n besondere vatbaarheid het om te bloei tussen die tweede en vyfde dag van die lewe. … Bloeding in hierdie tyd, alhoewel dit dikwels onbeduidend is, is soms ekstensief; Hulle kan ernstige skade aan interne organe veroorsaak, veral vir die brein, en veroorsaak dood van skok en bloedarmoede(1953, pp. 125-126).

Daar is getoon dat dit op die vyfde deur die sewende dae van die pasgebore man se lewe is dat vitamien K teenwoordig is in voldoende hoeveelhede vir bloedstolling.

Op die agtste dag is die hoeveelheid protrombien teenwoordig bo die honderd persent van die normale (die enigste dag in die manlike lewe waarin dit normaalweg die geval sal wees). Daarom is die 8ste dag die perfekte dag om die besnydenis te doen … wanneer die Vitamien K en protrombienvlakke op hul hoogtepunt is.

En weereens openbaar die Skrif wetenskaplike feite, geskryf honderde en selfs duisende jare voordat dit deur moderne wetenskaplikes “ontdek” word.

13. Verordenering – Is jy verordineer?

Exodus 32:29 Toe het Moses gesê: Julle is vandag verorden aan YHWH om te offer — want elkeen was teen sy seun en teen sy broer — sodat daar vandag ‘n seën oor julle bring word.

2Kronieke 29:31 En Jehiskía het gereageer en gesê: Noudat julle julself aan YHWH verordineer het; kom nader en bring die slagoffers en die dankoffers in die huis van YHWH. En die vergadering het die slagoffers en dankoffers gebring, en elkeen wat in sy hart gedring was het brandoffers gebring.

Om “verordineer” of “gewy” (“ordained” in Engels) te wees is dieselfde as om te “kies om YHWH te volg”. Dit is dieselfde Hebreeuse woord. Sodra jy die keuse en ‘n fisiese beweging in daardie rigting gemaak het, dit wil sê, begin om tsitsit te dra, begin om die Sabbat te hou, begin om slegs rein kos te eet, van alle afgode ontslae te raak en alle afgodsdiens te stop, ens., dan het jy jouself verordineer.

Finale aantekeninge:

Volgens Christene is daar meer as 300 Messiaanse profesieë. Net ‘n paar is in hierdie skryfwerk genoem om dit kompak te hou. Vir ‘n beter begrip van die ander, sien asseblief die video
324 Messianic Prophecies (ctrl + klik om oop te maak) op YouTube.

Hierdie studie is bloot die punt van die ysberg. Daar is baie meer bewyse vir die boodskap wat hierin oorgedra word. Dit is in almal se eie belang om hulle studie van hierdie feitelike siening van die Skrif te ondersoek. Om gevolgtrekkings te maak sonder die vooropgestelde idees wat ons al vir geslagte lank mee geïndoktrineer is, is ons mensereg en ‘n opdrag van die Skepper – naamlik om Hom te soek.

Ons is bevoorreg om in ‘n tyd te woon waar ons soveel hulpbronne beskikbaar het om ons soeke na Waarheid makliker te maak. Die programme eSword www.e-sword.net en Davar www.davar3.net is beide groot hulpbronne om maklik deur die Bybel te soek, tesame met die KJV met die Strong se nommers, Goodrick/Kohlenberger-nommers, Hebreeuse woordeboeke en leksikons, Google en YouTube.

… en onthou die enkele belangrikste vraag:

Daar is geen vereiste deur YHWH
vir ons om in eni
giemand anders
as sle
gs net in Hómself alléén
te
glo nie!

Skakels waarna verwys word in die dokument:

The Age of the Earth: https://www.youtube.com/watch?v=Bk1vJ7BN0Xw

Dinosaur Soft Tissue: https://www.youtube.com/watch?v=lIzF6Eu1D-g

Reading the Bible with Jesus Glasses: https://www.youtube.com/watch?v=g76XwGb8NP4

324 Messianic Prophecies:
https://www.youtube.com/watch?v=8tYVK_n8oAY&list=PL13E1C91F5D4AEBB7
(Let daarop dat hierdie slegs die skakel na Deel 1 van die reeks is – onthou om te kyk tot Deel 5 van die reeks!)

Prophecies fullfilled by Jesus: https://www.youtube.com/watch?v=vobUDFgQsK8

Bonus skakels:

How old is the earth: https://www.youtube.com/watch?v=dWe3cteDuBc

Isaiah 53 in perspective: http://outreachjudaism.org/the-suffering-servant-of-isaiah-53-part-1/ http://outreachjudaism.org/the-suffering-servant-of-isaiah-53-part-2/ https://outreachjudaism.org/are-the-jews-hiding-something/

Mag jy voorspoedig wees in jou soeke na die Waarheid!

2 Replies to “Jou Hofsaak”

 1. Dit was BESLIS NIE ‘n maklike pil om te sluk dat ek al die jare ‘n idool aanbid het nie! Dis ongelooflik hoeveel goed ons in die kerk geleer het, wat nie die waarheid was nie! Ek kan maar net sê “BAIE DANKIE” vir hierdie skrywe!!! Ek het (voorlopig) 2 vrae: So ons het niemand anders as slegs YHWH nodig om ons te verlos van ons sonde nie? En wat van die wegraping?

  1. Baie dankie vir jou skrywe. Jy is heeltemal korrek. Ons het slegs YHWH nodig om ons te verlos. Hoewel, verlossing, redding en bevryding is weereens totaal verkeerd vertolk deur die Christendom. Kyk gerus na hierdie artikel: Gered, Verlos, Bevry
   Aangaande die WEGRAPING, sien hierdie artikel wat reeds al die antwoorde bevat: Die Wegraping

   Shalom

Leave a Reply to Torahtruth Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *